Gevraagd: Inspirerend trekker van het programma Zaai Haarlemmermeer

Datum: 2015-07-27

Gevraagd: Inspirerend trekker van het programma Zaai Haarlemmermeer

Het aantal Zelfstandig Professionals (ZP-ers) en startende ondernemers is de laatste jaren

sterk toegenomen. De groep wordt steeds belangrijker voor de (lokale) economie en

werkgelegenheid. De gemeente Haarlemmermeer vindt het daarom belangrijk dat starters en

ZP-ers actief gefaciliteerd worden daar waar mogelijk. Met de start van het programma Zaai Haarlemmermeer snijdt het mes aan twee kanten; startende ondernemers worden gedurende een periode intensief gecoacht en de samenwerking tussen gemeente en externe betrokken partijen m.b.t. starters en ZP-ers wordt geïntensiveerd!

De missie van het programma Zaai is startende ondernemers te helpen om zo gezond mogelijk te groeien middels het gebruik van netwerken als strategie om hun eerste klanten te werven. Het programma draait al een aantal jaren succesvol in Amstelveen en Aalsmeer. Het programma Zaai vangt aan met een Kick Off event waarna gedurende drie maanden maximaal 20 ondernemers begeleid worden met individuele coaching en groepsmasterclasses. Ook worden er gedurende een half jaar masterclasses gegeven voor deelnemers (vaak in combinatie met oud-deelnemers). Het programma werkt nauw samen met diverse externe partners, w.o. banken en ondernemersverenigingen. Deze partijen zorgen soms voor de invulling van een masterclass of faciliteren activiteiten. In Haarlemmermeer zijn er reeds succesvolle initiatieven voor starters en ZP-ers waar Zaai gemakkelijk op aan kan sluiten. Het is de bedoeling dat de initiatieven elkaar over en weer versterken.

 

De gemeente Haarlemmermeer is opdrachtgever. Zaai wordt uitgevoerd onder supervisie van Sentini Grunberg, zelf al jaren succesvol ZP-er en oprichter van Zaai in Amstelveen/Aalsmeer. De uitvoering wordt verzorgd door een enthousiaste en inspirerende trekker. Dit is bij voorkeur een lokale ZP-er die hierin begeleid wordt door Sentini Grunberg. Er zal gedurende het project telkens samenwerking gezocht worden met andere externe partijen.

 

Tijd

Circa 30-35 dagdelen.

 

Wie zoeken we?

De (Haarlemmermeerse) ZP-er waarnaar we op zoek zijn wordt als trekker van Zaai het gezicht naar buiten toe en zal tevens het gehele coachingstraject met de deelnemers van Zaai volbrengen. Deze persoon zal samenwerking zoeken met lopende initiatieven en externe partijen.

 

De volgende criteria gelden voor de projectleider van Zaai Haarlemmermeer:

  • Zelfstandig professional: en bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan een ondernemer gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer.
  • Commercieel vaardig: je hebt sterke vaardigheden in netwerken, sales, presenteren, pitchen, social media selling of ander vormen waarbij mogelijke omzetverhoging plaatsvindt door toepassing van de vaardigheden.
  • Resultaat georiënteerd: als coach kun je als stok achter de deur fungeren en als “professional but-kicker” zodat coachingsdeelnemers gestelde doelen en bijbehorende acties daadwerkelijk ondernemen en concrete resultaten bereiken.
  • Winnaars-mentaliteit: je bent een inspirerende persoonlijkheid en ondersteunt ondernemers in het (gezamenlijk) bereiken van successen.
  • Open minded: je staat open voor het werken met de succesvolle bewezen Zaai formule en onderdelen van InMovement coachingsmethode in combinatie met eigen expertise.
  • Persoonlijke groei: zelfontwikkeling in persoonlijke en professionele groei als mens en als coach is voor jou vanzelfsprekend.
  • Innovatie en digitale revolutie: je kunt gebruik maken van moderne digitale tools om coachingsdeelnemers o.a. via videoSkype, online webinars en videoconferencing te coachen.
  • Track record: je hebt meetbare resultaten bereikt op het gebied van coaching/consultancy van bedrijven (ZP-ers/MKB/corporates).
  • Boegbeeld: gezicht zijn voor ondernemerschap in de Gemeente Haarlemmermeer, teamplayer en verbinder van bestaande initiatieven.

 

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?

Wij ontvangen graag jouw reactie met:

- Korte geschreven motivatie.

- 1 minuut video pitch met motivatie (aangeleverd via youtube).

- Curriculum Vitae (inclusief verwijzing naar Linkedin pagina).

- Referentielijst met voorgaande klanten en testimonials van voorgaande coachingsdeelnemers.

 

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 34-36.

 

Naam en emailadres contactpersoon

Cecile de la Rambelje, cecile.rambelje@haarlemmermeer.nl

 

Sluitingsdatum reacties

16/08/2015