Afscheid van Joop Verburg

Datum: 2019-01-15

Afscheid van Joop Verburg

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we afscheid genomen van Joop Verburg. Ex-voorzitter en erelid Paul Kok hield een korte rede. 

Beste leden van de ondernemingsvereniging,

Op verzoek van het bestuur van de ondernemingsvereniging is mij als oud- voorzitter het voorrecht verkregen een kort woordje aan jou, Joop, te richten.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart !!

Ja, van de Dennenlaan -  en ach!! -  toen was er nog Kaldenbach - een slagerij Brouwer op de hoek, tegenover de Rabobank en Albert Heijn was nog klein.

Die foto, uit 1999. Wat is er veel veranderd ! en hoe kwam dat ?

Dat kwam in het jaar 2000, toen Joop Verburg zich aanmeldde bij het bestuur van onze Vereniging.

Hij wilde graag intensievere samenwerking met de winkeliers in Halfweg en Zwanenburg en begreep niet waarom zijn winkel niet mee mocht doen met de Zwanenzegels.

Joop werd in 2000 bestuurslid en wierp zich op als de belangenbehartiger van onze winkeliers en dat deed hij tot op de dag van vandaag met verve.

Hij nam het voortouw in de gesprekken met de gebiedsmanager en de politie over veiligheid en criminaliteit.

Hij was de drijvende kracht achter het verkrijgen van het ‘Keurmerk veilig ondernemen’.

Hij zorgde ervoor dat, samen met het Bureau criminaliteitsbestrijding overvaltrainingen voor het personeel van onze winkeliers werden georganiseerd.

Hij was de initiatiefnemer van de zondagsopening voor de winkeliers in de Haarlemmermeer.

Joop ging mee naar de vergaderingen van het Haarlemmermeers Ondernemersplatform waar hij opkwam voor de belangen van winkeliers.

Ook zette hij zich in voor de ontwikkeling van ‘Het hart van Zwanenburg’.

Zijdelings aan al die activiteiten maakte hij van zijn Albert Heijn één van de grootste uit de regio. Het is dat hij door de AHOLD groep werd tegengehouden, maar anders was het wat hem betreft een XL geworden.

Dan is er nog de mens Joop Verburg als manager. Het was heel apart, maar ook een verademing om te zien hoe hij met zijn personeel omging.

Soms verbaasde mij het wel eens dat zijn manier van opereren zo met een lach geaccepteerd werd. Zijn medewerkers droegen hem op handen. Dat bleek ook wel tijdens zijn afscheid, waar hier en daar een traan werd gelaten.

Zij gingen hem missen – en dat gaan wij ook doen.

Persoonlijk respecteer en bewonder ik Joop.

Zijn beste eigenschappen zijn z’n humor en  het vermogen om het eigenbelang en het algemeen belang van elkaar te scheiden.

Joop heeft laten zien dat hij, soms ten koste van zijn eigen onderneming, het belang van ons allemaal, ondernemers, behartigd.

Hulde Joop, 19 jaar met je gelachen, en in 19 jaar samen een hoop bereikt.

Dankjewel Joop!!

Wij wensen je samen met Hedwig en je familie hele fijne en mooie jaren.

 

Paul Kok

Foto: Peter Vreeswijk