Nieuwjaarstoespraak Rob Koster

Datum: 2019-01-15

Nieuwjaarstoespraak Rob Koster

Namens ons bestuur heet ik jullie van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemingsvereniging Zwanenburg, Halfweg, Boesingheliede en Omstreken.

Een bijzonder welkom voor de vertegenwoordigers van de Gemeente Haarlemmermeer, de Dorpsraad en de Ondernemingsvereniging van Spaarnwoude.

Er zijn in 2018 weer een aantal nieuwe leden bijgekomen, te weten:

- Fintenz Corporate Finance

- Filmclub/Tabakshop Zwanenburg

- Wingmate.

Ook jullie heet ik vanavond van harte welkom.

We hebben dit jaar weer eens een andere locatie gekozen voor de Nieuwjaarsreceptie.

We denken dat het goed is om af en toe eens een andere locatie aan te doen. Gezien het aantal inschrijvingen voor vanavond vond u dit gelukkig een goed idee.

Ik heb u vorig jaar verteld dat ons toen een bijzonder jaar te wachten stond vanwege een groot aantal projecten en dat is ook gebleken.

Een aantal van die projecten is inmiddels gestart en wordt hopelijk in 2019 afgerond, maar er gaan er ook weer een aantal van start in 2019.

Het doet ons deugd dat het project Hart van Zwanenburg is begonnen, namelijk met de bouw van het nieuwe dorpshuis. De Ondernemingsvereniging heeft zich daar waar mogelijk hard gemaakt voor de komst van dit project, veelal samen met de Dorpsraad maar ook met andere partijen.

De voltooiing van dit project zal de leefbaarheid in ons dorp voor de komende decennia sterk verbeteren. Het belang van de komst van dit project was daarom groot en wij zijn blij dat het nu definitief van de grond komt. De grote opkomst tijdens het slaan van de eerste paal bevestigde de grote wens om een mooi en functioneel dorpshart te krijgen nog maar eens.

In navolging van de bouw van het dorpshuis, het verplaatsen van de Lidl en de komst van het dorpsplein was ook een herbestrating van de Dennenlaan gepland. Door een gezamenlijke inspanning van de Dorpsraad en Ondernemingsvereniging is nu gerealiseerd dat zelfs een complete herinrichting van de Dennenlaan wordt onderzocht. Wij hebben samen kunnen afdwingen dat er een participatie- en inspraakronde komt over hoe de Dennenlaan er dan uit zou moeten komen te zien. Deze gaat inspraakronde gaat de komende weken van start. De kans is dus heel groot dat we het voor elkaar gaan krijgen dat de Dennenlaan niet alleen her bestraat wordt, maar ook qua inrichting helemaal naar de wensen van de Zwanenburger wordt aangepast. Hiermee wordt eens te meer aangetoond dat onze inspanningen tot resultaat leiden en dat wij als gemeenschap wel degelijk een stem hebben die door de gemeente gehoord en gehonoreerd wordt.  

Hetzelfde kan gesteld worden voor het asfalteren van de Weerenweg. In eerste instantie stond dit helemaal niet op het programma. Door de frequente vorm van overleg met de gemeente hebben we nu kunnen realiseren dat niet alleen de Weerenweg wordt geasfalteerd maar dat ook de Domineeslaan op korte termijn definitief wordt opgeknapt en heringericht.

Eindelijk, want dit was echt wel een keer nodig!

Een andere belangrijke aangelegenheid waar wij ons nadrukkelijk mee hebben bemoeid is de befaamde Knip op de Dijk. Wij hebben ons daarbij ingezet voor de belangen van onze achterban, de ondernemers, maar eigenlijk natuurlijk voor alle inwoners in het algemeen.

Maar laat er geen misverstand over bestaan: het beschermen van het belang van de ondernemers is de reden geweest dat de Knip niet definitief is geworden op de plek van de eerste proef. Diverse belangen hebben meegewogen, maar de bescherming van deze ondernemers heeft de doorslag gegeven. Het is mooi om te zien dat wij hier samen met de dorpsraad slagvaardig hebben kunnen werken om de belangen van de ondernemers te dienen en dat we daar een tastbaar resultaat voor terug hebben gekregen.

Een ander vraagstuk voor 2018 was de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven in onze regio. De grootscheepse onderhoudswerkzaamheden aan de N200/A200 waren op voorhand bijvoorbeeld een grote zorg. Het is goed om te zien hoe de maatregelen die uitvoerig besproken en uiteindelijk geïmplementeerd zijn naar onze mening daadwerkelijk werken. Immers is de overlast veel minder dan we vooraf hebben gevreesd. Zoals bekend komen er de aankomende twee jaar in Zwanenburg en Halfweg nog een aantal projecten achter aan. Wij zijn over al deze projecten met de betrokkenen van de gemeente of andere instanties in gesprek en trachten bij te sturen waar dat in jullie of het algemene dorpsbelang is.

Over het project Sugarcity hoef ik eigenlijk alleen te melden dat het steeds meer gestalte gaat krijgen, maar dat ziet iedereen. Ook op dit gebied blijven wij in overleg met de diverse partijen. Dat het de komende jaren een grote impact gaat krijgen in onze regio spreekt voor zich. Daar waar de situatie er om vraagt proberen wij onze invloed uit te oefenen zoals ik vorig jaar al heb aangegeven.

Op 13 maart vindt weer een informatiemarkt plaats in de Olm, waar de vele lopende of geplande projecten aan de orde komen. Zeer de moeite waard om je daar te laten voorlichten over hoe het exact staat met al deze voor ons zo belangrijke ontwikkelingen. Want naast de projecten die ik hier noem zijn er nog een aantal andere impactvolle projecten gepland.

Een project waar wij als Ondernemingsvereniging helaas nog niet de resultaten hebben kunnen boeken die we graag hadden willen bereiken is de situatie op de Weeren. We hebben dus wel een rol kunnen spelen om de infrastructuur daar te verbeteren, maar we hebben de plannen voor een Parkmanagementvereniging of BIZ helaas nog niet kunnen verwezenlijken.

Enerzijds omdat we grote moeite hebben om kader te vinden. Het blijkt moeilijk te zijn om mensen te vinden om een rol te vervullen voor het benodigde bestuur. 

Anderzijds omdat we door het grote aantal projecten in Zwanenburg en Halfweg en daar omheen ook wat in tijdnood kwamen. Er ligt veel op ons bordje momenteel en dat blijft nog wel even zo.

Toch ben ik hoopvol gestemd dat we er in 2019 wel in gaan slagen om de plannen voor De Weeren op te tuigen en te effectueren. De eerste gesprekken staan in elk geval al weer gepland en ik hoop jullie op de volgende nieuwjaarsreceptie te kunnen melden dat we op dit gebied ook succes hebben geboekt.

Ik vermeld in deze toespraak meermaals dat we op frequente basis in gesprek zijn met de gemeente Haarlemmermeer, inmiddels gefuseerd met de Haarlemmerliede. Dit gebeurt op ambtelijk niveau met de betrokkenen per project, maar ook met Burgemeester of Wethouders of de politiek in breder verband. Zoals jullie weten hebben we door de fusie recent verkiezingen gehad en is er inmiddels een nieuw college bekend geworden. Wij zullen trachten opnieuw goede contacten met de nieuwe leden van het college op te bouwen en met hen in overleg te treden inzake belangrijke vraagstukken voor onze omgeving.

Het doet me goed om jullie te kunnen melden dat wij merken dat we tastbare resultaten boeken middels de overlegsfeer die met de gemeente is opgebouwd. Ik hoor wel eens in het dorp dat men vindt dat er nooit naar ons geluisterd wordt. Ik kan dit tegenspreken en hoop jullie daar met een aantal zojuist aangehaalde voorbeelden van te overtuigen. Wij zullen proberen de vruchtbare samenwerking te continueren met het nieuwe college en ambtenaren.

Dan ons eigen bestuur.

Ik gaf vorig jaar al aan dat ons bestuur in een overgangsfase zit.

Terwijl er allerlei zwaarwegende dossiers op ons pad liggen verlaten een aantal zeer bevlogen en jarenlang actieve bestuursleden ons bestuur.

Gelukkig heeft Wim Verlinden aangegeven nog even door te gaan, maar zoals ik al eerder meldde gaat Joop Verburg er nu echt mee stoppen. Joop is bijna 20 jaar bestuurslid van de Ondernemingsvereniging en zeer terecht erelid. Zijn kenmerkende inzet en vasthoudendheid gaan we zeker missen. Er gaat met het vertrek van Joop enorm veel know how en bevlogenheid verloren.

Joop heeft aangegeven geen cadeau van ons te willen ontvangen, maar wel een bijdrage voor de stichting Betheljada die geld inzamelt voor kansarme kinderen. Joop we overhandigen de bijdrage middels een cheque, maar hebben daarnaast toch ook een mooi aandenken in de vorm van een mooie fotocollage, gemaakt door Peter Vreeswijk en een bos bloemen voor je vrouw, die helaas niet aanwezig kon zijn. Joop bedankt voor je jarenlange enorme inzet.

Na mijn toespraak geef ik het woord aan Paul Kok, die het langst met jou gewerkt heeft in dit bestuur en daar op onze verzoek nog iets over wil zeggen.

Naast alle formele zaken waarover ik u informeerde hebben we weer een aantal mooie netwerkevents georganiseerd. Bijvoorbeeld een weer zeer geslaagde Awardnight bij het Zwaantje met mooie winnaars, die zeer terecht in het zonnetje werden gezet.

Ik dank alle betrokkenen, zowel binnen ons bestuur als anderen, voor hun inzet om deze evenementen tot een succes te maken. Wij zijn er binnen het bestuur van overtuigd dat netwerken bijdraagt aan het versterken van de onderlinge band en daarmee kan bijdragen aan een beter ondernemersklimaat. We werken er daarom hard aan om dergelijke evenementen voor jullie te kunnen blijven realiseren. Ook voor 2019 staan er weer mooie netwerkevents gepland.

Voor informatie: houd onze website in de gaten (www.ondernemingsvereniging.nl), maar we mailen en sms-en tegenwoordig ook.

Ik dank de huidige bestuursleden en ook degenen die een bestuursfunctie in beraad hebben. Jullie inbreng is van groot belang en draagt bij aan de kansen van onze leden.

Ik dank ook de 125 leden van onze vereniging, voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben.

Wij zullen er alles aan doen om dat vertrouwen waar te maken en jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dank ook voor jullie aanwezigheid vanavond.

Het bestuur van de Ondernemingsvereniging wenst jullie een heel gelukkig, heel gezond en zakelijk voorspoedig Nieuwjaar.

 

Nog een gezellige avond toegewenst!

 

Rob Koster

Foto: Peter Vreeswijk

 

Rob Koster

Voorzitter OV