Afscheid van Wim Verlinden & Leonoor Juwett bij Nieuwjaarsreceptie

Datum: 2020-01-15

Afscheid van Wim Verlinden & Leonoor Juwett bij Nieuwjaarsreceptie

Geachte leden en zeer gewaardeerde gasten!

Namens ons bestuur heet ik jullie van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemingsvereniging Zwanenburg, Halfweg, Boesingheliede en Omstreken.

Een bijzonder welkom voor de vertegenwoordigers van de Gemeente Haarlemmermeer, de Dorpsraad en de Ondernemingsvereniging van Spaarnwoude.

Er zijn in 2019 weer een aantal nieuwe leden bijgekomen, te weten:

- Michelle's schoonmaakbedrijf

- IT Magix

- In Florentes

- MAV Techniek

- Vinotel

- The Travel Club Zwanenburg

Ook jullie heet ik vanavond van harte welkom.

Ik weet dat ik in herhaling val door bij elke officiële gelegenheid te vertellen dat wij ons in een bijzondere periode bevinden vanwege een groot aantal projecten in onze regio. Maar het aantal projecten en de impact er van is dermate groot dat ik jullie toch graag een beetje op de hoogte houdt. Sommige van die projecten zijn inmiddels afgerond of in volle gang, maar er gaan er ook weer een aantal van start in 2020.

Het doet ons deugd dat de uitvoering van het project Hart van Zwanenburg inmiddels aardig op stoom is gekomen. De contouren van het nieuwe dorpshuis worden steeds meer zichtbaar. De voltooiing van dit project zal de leefbaarheid in ons dorp voor de komende decennia sterk verbeteren. Het belang van de komst van dit project was daarom groot en wij zijn blij dat het nu gestalte krijgt en dat het dorpshuis in 2020 geopend zal worden.

In navolging van de bouw van het dorpshuis, de daarmee gepaard gaande verplaatsing van de Lidl en de komst van het dorpsplein is ook een herbestrating van de Dennenlaan gepland. Door een gezamenlijke inspanning van de Dorpsraad, Ondernemingsvereniging en gemeente is nu gerealiseerd dat ook een gedeeltelijke herinrichting van de Dennenlaan zal worden uitgevoerd.

Zoals ik vorig jaar al aangaf zijn de wensen van ondernemers en inwoners middels een participatie- en inspraakronde geïnventariseerd. Daar is een plan uit voortgekomen waarbij de grootste wijziging is dat weer aan de buitenkant van de weg geparkeerd gaat worden. Het traject loopt nog, maar de verwachting is dat halverwege dit jaar met de aanleg begonnen kan worden, zodat weer een groot project in Zwanenburg vorm krijgt. Een project waarbij dus uitdrukkelijk conform de wensen van de Zwanenburger wordt gewerkt. Hiermee wordt eens te meer aangetoond dat onze inspanningen tot resultaat leiden en dat wij als gemeenschap wel degelijk een stem hebben die door de gemeente gehoord en gehonoreerd wordt. 

Naast het asfalteren van de Weerenweg en het opknappen van de Domineeslaan is de Yweg ook bijna klaar.

De werkzaamheden aan de N200/A200 zijn nog steeds gaande.

Het loopt wat uit, maar het is goed om te zien dat de overlast minder heftig is dan wij vooraf vreesden.

Mooi als al deze projecten afgerond zijn en we weer over een normalere verkeerssituatie kunnen spreken. De belangrijkste verkeersaders van en rond Zwanenburg zijn daarmee weer voor een lange periode toekomstbestendig.

Over het project Sugarcity hoef ik eigenlijk alleen te melden dat het steeds meer vorm krijgt, maar dat ziet iedereen. Ook op dit gebied blijven wij in overleg met de diverse partijen en daar waar nodig proberen wij onze invloed uit te oefenen.

Dat het de komende jaren een grote impact gaat krijgen in onze regio spreekt voor zich.

Op 18 maart vindt weer een informatiemarkt plaats in De Olm, waar de diverse lopende of geplande projecten aan de orde komen.

Op 15 januari wordt door de Dorpsraad een informatieavond georganiseerd, ook in De Olm, over de actuele ontwikkelingen rond Schiphol en omgeving. Ook zal de uitslag bekend worden gemaakt van de enquête.

Beide avonden zijn zeer de moeite waard.

Goed om je daar te laten voorlichten over hoe het er voor staat met al deze voor ons zo belangrijke ontwikkelingen.

Een project waar wij als Ondernemingsvereniging helaas nog geen resultaat hebben kunnen boeken is de situatie op de Weeren. Ik heb dit project de afgelopen jaren in elke speech aangehaald. Helaas hebben we de plannen voor een hernieuwde Parkmanagementvereniging of BIZ nog niet kunnen verwezenlijken. Het blijkt namelijk zeer moeilijk te zijn om mensen te vinden die een rol willen vervullen voor het benodigde bestuur of die bereid zijn om überhaupt een rol te vervullen.  Bij ons heeft dit het gevoel opgeleverd dat we aan een dood paard aan het trekken zijn.

Vanuit de ondernemers op De Weeren zelf zien wij tot op heden erg weinig initiatief. Wij missen de intrinsieke motivatie bij de ondernemers van De Weeren om er op dit vlak samen iets van te maken.Het is juist nodig om de handen uit de mouwen te steken en er samen voor te zorgen dat de algehele verloedering tegengegaan wordt. Maar helaas zien we meer een afwachtende en apathische houding van de ondernemers. Het lijkt wel of men verwacht dat de gemeente en Ondernemingsvereniging de problemen wel even zullen oplossen.

Ik heb daarom een stevige waarschuwing richting die ondernemers: zo werkt het helaas niet!!

De Ondernemingsvereniging kan alleen maar een helpende hand bieden en de gemeente alleen maar faciliteren. Het moet van binnen uit komen om de problemen succesvol het hoofd te kunnen bieden. Ik roep de ondernemers van De Weeren dan ook op om zelf actief met ons in contact te komen om alsnog samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. Wij trachten jullie vervolgens te helpen.

Als er niets gebeurt, kan ik jullie een verder terugtrekkende gemeente voorspellen. Een gemeente die juist wel grote inspanningen levert om vooruitgang te boeken op De Weeren.

Eén van onze nieuwe bestuursleden heeft aangegeven nog een poging te willen wagen om de boel samen met de ondernemers van De Weeren op gang te helpen. Ik zou zeggen neem die handreiking aan en maak er samen iets van!

Ik meld jullie regelmatig dat we op frequente basis in gesprek zijn met de gemeente. Dit gebeurt op ambtelijk niveau met de betrokkenen per project, maar ook met Burgemeester of Wethouders of de politiek in breder verband. Het doet me goed om jullie te kunnen melden dat wij nog steeds merken dat we tastbare resultaten boeken middels de overlegsfeer die met de gemeente is opgebouwd. Ik hoor wel eens in het dorp dat men vindt dat er nooit naar ons geluisterd wordt. Ik kan dit tegenspreken en hoop jullie daar met een aantal zojuist aangehaalde voorbeelden van te overtuigen.

In deze overlegsfeer trekken wij vaak samen op met de dorpsraad. Ik vertel het jullie vaker, maar wij koesteren deze samenwerking. De dorpsraad zet zich enorm in voor de belangen van de Zwanenburger en Halfwegger. Ik vind persoonlijk dat de dorpsraad daar wel eens te weinig eer voor krijgt. Ik kan van dichtbij zien wat de vrijwilligers van de dorpsraad allemaal doen en ook bereiken.

Van mij krijgen ze die dankbaarheid en eer zeker wel!

We mogen met zijn allen blij zijn dat we nog van die hardwerkende vrijwilligers hebben in onze gemeenschap. 

Naast alle formele zaken waarover ik u informeer hebben we het afgelopen jaar weer een aantal mooie netwerkevents georganiseerd. Bijvoorbeeld een opnieuw zeer geslaagde Awardnight bij het Zwaantje, met mooie winnaars die zeer terecht in het zonnetje werden gezet. Deze avond was vroegtijdig volledig uitverkocht, wat iets zegt over het succes er van.Maar we zien ook tijdens de andere evenementen dat er veel leden op af komen. De netwerkevents worden daarmee gewaardeerd en daar zijn wij blij mee. Ik dank alle betrokkenen, zowel binnen ons bestuur als anderen, voor hun inzet om deze evenementen tot een succes te maken. Wij zijn er binnen het bestuur van overtuigd dat netwerken bijdraagt aan het versterken van de onderlinge band en daarmee kan bijdragen aan een beter ondernemersklimaat.

We werken er daarom hard aan om dergelijke evenementen voor jullie te kunnen blijven realiseren.

Ook voor 2020 staan er weer mooie netwerkevents gepland. Voor informatie hierover: houd onze website in de gaten (www.ondernemingsvereniging.nl), maar we mailen en sms-en tegenwoordig ook.

Dan ons eigen bestuur.

Ik gaf vorig jaar al aan dat ons bestuur in een overgangsfase zit. Terwijl er allerlei zwaarwegende dossiers op ons pad liggen verlaten een aantal zeer bevlogen en reeds jarenlang actieve bestuursleden ons bestuur. Wim Verlinden stopt er nu echt mee. We hebben hem nog een paar keer kunnen overhalen om nog even te blijven, maar nu is het echt over. Wim is in 2001 gestart en zet zich dus al zo'n 20 jaar in voor de lokale ondernemers. Hij heeft daarbij een zeer belangrijke rol gespeeld bij de vele netwerkevents. Wim heeft een onuitputtelijke energie om een succes te maken van elk event van de Ondernemingsvereniging. Schitterend om te zien hoe hij zich vol overgave inzet om er elke keer weer iets bijzoinders van te maken. Wim heeft het hart op de tong en zegt altijd wat hij vindt. Iets wat ik erg in hem waardeer. Het is voor ons een voorrecht geweest om met Wim te mogen samenwerken. Zijn kenmerkende inzet en vasthoudendheid gaan we zeker missen. Wim zegt altijd dat hij niet zit te wachten op onderscheidingen, maar ik vind het toch mooi dat ik hem vanavond mag uitroepen tot erelid van de Ondernemingsvereniging.Hij verdient deze eer in elk geval wat mij betreft ten zeerste. Probleem is wel dat Wim de enige is die de bijbehorende spelden heeft. Zelfs zijn vrouw kon de speld niet vinden.

Ook Leonoor Juwett heeft aangegeven haar functie binnen het bestuur neer te leggen. Leonoor is onder meer één van de drijvende krachten bij de organisatie van de zeer succesvolle Awardnight, maar heeft daarnaast ook vele andere belangrijke taken binnen ons bestuur uitgevoerd. Leonoor heeft zich net als Wim altijd vol overgave ingezet voor de lokale ondernemers. Het is erg prettig om met Leonoor samen te werken en we gaan haar daarom zeker ook missen. Leonoor is bijna elf jaar bestuurslid van onze vereniging geweest, ze startte in juni 2009. En ook Leonoor mag ik benoemen tot erelid van de Ondernemingsvereniging Zwanenburg, Halfweg, Boesingheliede en Omstreken.

Zowel Wim als Leonoor hebben al een kado van ons gekregen, maar ik zou het wel erg op prijs stellen als jullie middels een applaus laten merken dat jullie ook dankbaar zijn voor alles wat deze twee kanjers voor de ondernemers betekend hebben.

Wij zijn blij om te kunnen melden dat Daniëlle Oedekerk en Raymond Laarhoven al enige tijd met ons mee vergaderen en een bestuursfunctie in beraad hebben. Formeel zal ik jullie op de algemene ledenvergadering toestemming vragen voor hun toetreding tot ons bestuur, maar ik kan alvast verklappen dat wij zelf heel blij zijn als ze daadwerkelijk toetreden.

In brede zin geldt overal dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Dat is niet anders bij de ondernemingsvereniging of dorpsraad. Vorig jaar stopte Joop Verburg binnen ons bestuur en nu dus Wim en Leonoor. Ik ga zelf halverwege dit kalenderjaar ook een stap terug doen bij de ondernemingsvereniging. Daarom zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers.

Mocht iemand van jullie het interessant vinden om eens mee te vergaderen en te bekijken of een functie binnen één van beide besturen iets voor je is, dan ben je altijd van harte welkom.

Tegelijkertijd overwegen wij ook een andere rol voor de Ondernemingsvereniging in het algemeen. De komende maanden brainstormen wij over de rol die de Ondernemingsvereniging zou moeten en kunnen spelen.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Ik dank de huidige bestuursleden. Naast Wim en Leonoor zijn dat Edwin Meijer, Marianne Sammels, Sabine de Reus, Rob van Vliet en Thijs Berkvens. En ook degenen die een bestuursfunctie in beraad hebben.

Jullie inbreng is van groot belang en draagt zeker bij aan de ondernemerskansen van onze leden.

Ik dank ook de 117 leden van onze vereniging, voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben. Wij zullen er alles aan doen om dat vertrouwen waar te maken en jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Dank ook voor jullie aanwezigheid vanavond.

Het bestuur van de Ondernemingsvereniging wenst jullie een heel gelukkig, heel gezond en zakelijk voorspoedig Nieuwjaar.

 

Rob Koster

Voorzitter OV