Ledenvergadering bij het Stoomgemaal

Datum: 2023-11-10

Ledenvergadering bij het Stoomgemaal

Afgelopen donderdag hebben we onze ledenvergadering gehouden in Het Stoomgemaal in Halfweg. We waren blij dat bijna 30 leden waren gekomen om het reilen & zeilen in de vereniging te volgen.

Het officiele verslag van de vergadering wordt gemaakt en gedeeld, maar een belangrijk punt wat we besproken hebben betreft het tweejaarlijkse magazine dat we hebben uitgegeven. Deze willen we ook in 2024 weer graag uitgeven maar de kosten hiervan zijn aanzienlijk. In het nieuwe jaar zullen we alle leden benaderen om deel te nemen aan het magazine in een gewijzigde vorm.

De vrijwilligers van Het Stoomgemaal hebben ons een uitgebreide rondleiding gegeven en ondanks dat we vrijwel allemaal Het Stoomgemaal wel kennen van buiten, was het erg leuk en indrukwekkend om het draaiende gemaal in werking te zien. Dank dus aan de vrijwilligers van Het Stoomgemaal!

Natuurlijk hebben we ook de afzwaaiende bestuursleden Martijn Kamminga, Thijs Berkvens en Rob Koster bedankt voor hun inzet. Nieuwe bestuursleden zullen we in het nieuwe jaar voorstellen!

De volgende bijeenkomst is op maandag 15 januari, de nieuwjaarsreceptie. Aanmelden daarvoor kan uiteraard via onze website
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Thijs, Raymond, Martin, Danielle, Edwin, Martijn en Sabine