Uitnodiging evaluatie commerciele voorzieningenbeleid

Datum: 2018-06-07

Uitnodiging evaluatie commerciele voorzieningenbeleid

Begin 2016 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer het commerciële voorzieningenbeleid vastgesteld voor de periode 2016-2020. Dit beleid voor detailhandel, horeca en commerciële dienstverlening wil het college nu gaan evalueren. Indien nodig kan het nieuwe college na de verkiezingen besluiten dit ruimtelijke economisch beleid te actualiseren voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer (inclusief Haarlemmerliede en Spaarnwoude).

De evaluatie van het beleid doen wij graag met u samen. Graag horen wij van u wat de werking van het huidige beleid is, wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Hoe kunnen we ontwikkelingen, kansen en uitdagingen rondom commerciële voorzieningen vertalen voor Haarlemmermeer? 

Wij nodigen u hiervoor uit voor een werksessie op maandagavond 11 juni 2018 in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en zal tot ongeveer 21.30 uur duren.

De gemeente heeft adviesbureau BRO ingeschakeld om deze evaluatie uit te voeren. BRO is gestart met een analyse van trends en ontwikkelingen voor commerciële voorzieningen en de voorzieningenstructuur in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Tijdens de werksessie op 11 juni worden de resultaten van deze analyse gepresenteerd. Daarna zullen wij met u in gesprek gaan over deze analyse en het beleid. Daarbij willen wij gebruik maken van digitale middelen. Daarom vragen wij u uw smartphone mee te nemen. 

Graag horen wij van u of u aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst. U kunt u zich via een e-mail naar evaluatieCV@haarlemmermeer.nl aanmelden. Graag vernemen wij ook met hoeveel personen u komt.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Caroline Rindertsma (caroline.rindertsma@haarlemmermeer.nl en 06- 42307244).

Met vriendelijke groet,

Frouwien Oudkerk
teammanager Economische en Luchthavenzaken en Marketing & Acquisitie,
Cluster Ruimte, Economie en Duurzaamheid
gemeente Haarlemmermeer