Belangrijk: winkeldiefstellen!

Datum: 2014-04-19

Belangrijk: winkeldiefstellen!


Burgernet wordt ook ingezet voor het bedrijfsleven om diverse vormen van criminaliteit tegen te gaan. Winkeldiefstal is onder winkeliers een grote last. Naast de aanzienlijke financiële schade ervaart het winkelpersoneel de winkeldiefstallen als bedreigend. Ook burgers die vreemde gedragingen zien, zouden vaker de winkelier of zelfs de politie kunnen waarschuwen. Uiteindelijk is een veilig gebied ook plezierig winkelen. 
 
Onderzoek laat zien dat één op de drie winkeliers geen aangifte doet van winkeldiefstal. Zij vinden het veel administratief werk. De politie betreurt dat. Als een diefstal niet wordt aangegeven, dan ontloopt de dader sowieso zijn straf en blijft de winkelier altijd met schade zitten. 

Sneller en makkelijker
Het is voor winkeliers mogelijk om snel en eenvoudig aangifte te doen via de website: www.politie.nl/aangifte. Ondernemers die regelmatig aangiftes moeten doen, kunnen zelfs een account “Aangifte voor Bedrijven” aanmaken. Dit heeft een aantal voordelen: de bedrijfsgegevens worden automatisch ingevuld, u kunt zien of een collega-ondernemer al mogelijk aangifte van hetzelfde incident heeft gedaan en of er informatie is over de behandeling van de aangifte. Bovendien kunt u met dit account een overzicht zien van alle aangiftes door uw bedrijf.
 
Wat kunt u doen?
Bij een heterdaadsituatie van winkeldiefstal moet u zo snel mogelijk 112 bellen, zodat de politie alvast gewaarschuwd is. Er is namelijk pas sprake van winkeldiefstal als de verdachte de goederen niet bij de kassa afrekent. Informeer de bedrijfsleider of het winkelpersoneel over uw waarneming, doe verder niets en houd afstand van de winkeldief. Indien u geen gelegenheid heeft het winkelpersoneel in te schakelen, blijft u de verdachte winkeldief dan gepast volgen. Denk altijd wel om uw eigen veiligheid. De bedrijfsleider of het winkelpersoneel zal de verdachte winkeldief na het passeren van het kassagebied aanspreken. Als blijkt dat er inderdaad sprake is van winkeldiefstal wordt deze aangehouden en belt de bedrijfsleider direct met de politie die dan spoedig ter plaatse is.
 
Veelplegers
Om ondernemers nog meer te helpen kunnen zij een account aanvragen bij de website www.rpcnoordholland.nl. Het gaat hierbij om een overzicht van notoire criminelen die de bijzondere status van veelpleger genieten. Ondernemers en winkeliers krijgen onder bepaalde voorwaarden toegang tot de beveiligde website.
 
De veelplegerswebsite is nu alleen nog toegankelijk voor ondernemers in Kennemerland. Voorbereidingen worden getroffen voor de ontsluiting van deze website voor de aangesloten gemeenten bij het RPC Noord-Holland.