A200/N200

De N200 gaat van Amsterdam tot Halfweg flink op de schop. Groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een groene entree van Amsterdam, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Op 1 oktober 2018 zijn de werkzaamheden gestart. De Ondernemingsvereniging heeft contact met alle betrokkenen en probeert waar mogelijk overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken.