Wegwerkzaamheden N200

Datum: 2018-03-25

Wegwerkzaamheden N200

Na de zomer starten de werkzaamheden aan de Haarlemmerweg. De N200 krijgt van Halfweg tot in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Via deze mail informeren we u over de hinder die dit met zich meebrengt voor uw organisatie, over een informatiebijeenkomst in mei en de mogelijkheid om gebruik te maken van kosteloos advies.

De werkzaamheden

Na de zomer starten de werkzaamheden aan de Haarlemmerweg en deze duren tot eind 2019. Er vindt gedurende deze periode groot onderhoud aan de weg en dijk plaats, er worden nieuwe drinkwatertransportleidingen aangelegd, er komt een nieuwe brug bij Halfweg en er wordt een ecopassage aangelegd. De Haarlemmerweg verandert vanaf de Seineweg in Amsterdam in een stedelijke weg, met een brede middenberm met bomen en een maximumsnelheid van 50 km/u. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u tevens op www.denieuwen200.nl en www.facebook.com/DeNieuweN200.

Hinder voor uw organisatie: gemiddeld 15 minuten extra reistijd

Weggebruikers van de N200 krijgen in deze periode te maken met gemiddeld 15 minuten extra reistijd bovenop de reguliere reistijd. Dit gemiddelde hangt af van de aard van de werkzaamheden en het seizoen. We verwachten dat de hinder zich niet alleen beperkt tot de N200 zelf, ook de omliggende wegen in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw West, Westpoort en Halfweg krijgen te maken met meer drukte.

Informatiebijeenkomst

Dinsdagmiddag 15 mei van 16.30 – 17.30 uur organiseren we een bijeenkomst voor alle werkgevers die te maken krijgen met deze werkzaamheden. U bent daarbij van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over de werkzaamheden en over de diverse oplossingsrichtingen waar u als bedrijf aan kunt denken om de hinder voor uw medewerkers tijdens de werkzaamheden te beperken.

Klik hier om aan te melden

Kosteloos maatwerk advies (40 uur)

Om u te adviseren over oplossingsrichtingen heeft de projectorganisatie De Nieuwe N200 samenwerking gezocht met Breikers, een initiatief van ORAM en VNO-NCW Metropool Amsterdam. Breikers ondersteunt organisaties in de Metropoolregio Amsterdam met de mobiliteit van hun medewerkers. De werkzaamheden aan de N200 kunnen een extra aanleiding zijn om uw mobiliteitsbeleid tegen het licht te houden en uw medewerkers te stimuleren anders te reizen of flexibel te werken. U kunt hierbij kosteloos een beroep doen op Breikers voor maatwerk advies. Samen met uw Breikerscoach bespreekt u de mogelijkheden en kansen voor een slim en duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij u zo min mogelijk overlast ervaart van deze en toekomstige wegwerkzaamheden.

Ja laat me weten hoe ik die 40 uur gratis advies kan inzetten