Werkzaamheden Halfweg vanaf 17 mei in volle gang

Datum: 2019-05-10

Werkzaamheden Halfweg vanaf 17 mei in volle gang

Op 17 mei begint aannemerscombinatie ééN200 met de voorbereidende werkzaamheden van de sloop van de Boezembruggen in Halfweg. Kort daarna sloopt één200 de zuidelijke brug. Het verkeer rijdt dan over de noordelijke brug waar één rijstrook per rijrichting beschikbaar is. Deze werkzaamheden zorgen voor verkeers- en geluidshinder.

De Boezembruggen in Halfweg zijn aan vervanging toe. De afgelopen maanden is het ontwerp van de nieuwe bruggen afgerond. De bocht op de nieuwe brug is scherper dan op de huidige brug. Het voordeel hiervan is dat de snelheid hierdoor omlaaggaat. Dit verbetert de verkeersveiligheid en vermindert de overlast voor omwonenden. Het voet- en fietspad op de brug wordt breder.

Start sloop en nieuwbouw

Op 17 mei starten de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de brug. Eerst wordt de nieuwe tijdelijke verkeerssituatie opgebouwd. Vervolgens worden de lichtmasten en het asfalt op het zuidelijke deel van de brug verwijderd en wordt er een ponton aangelegd waarop de sloopkraan komt te staan. Als alles volgens planning verloopt start op 28 mei de sloop van de zuidelijke brug. ÉéN200 begint aan de kant van Sugar City. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting tot medio juli. Daarna start de bouw van de nieuwe brug.

Wegafsluitingen

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn diverse wegafsluitingen nodig.

Autoverkeer

Van vrijdagavond 17 mei tot maandagochtend 20 mei wordt in Halfweg de verkeersituatie aangepast. We brengen hiervoor markeringen aan op de weg. In verband met andere werkzaamheden en evenementen in de buurt verwachten we veel drukte. Vanaf maandagochtend 20 mei staat de nieuwe fasering op de weg. Er is dan één rijstrook per rijrichting beschikbaar op de noordelijke brug. De zuidelijke brug is dan buiten gebruik voor verkeer. Deze verkeerssituatie geldt tot voorjaar 2020.

In de nachten (tussen 22.00 en 5.00 uur) volgend op 20, 21, 22, 23 en 27 mei wordt de Haarlemmerweg tussen de Oranje Nassau/Dubbele buurt en Sugar City afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid. Ook de bus rijdt in deze nachten een alternatieve route. Kijk voor de actuele route en vertrektijden op connexxion.nl.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken van de

Boezembrug en worden omgeleid via de Zwanenburgerdijk en het sluizencomplex. Volg hiervoor de omleidingsborden. Deze verkeerssituatie geldt tot voorjaar 2020.

Voorbereid op weg
Ga je met de auto? Check voor je vertrekt onze routeplanner op www.denieuwen200.nl en/of gebruik Google Maps, Waze of Flitsmeister. De afsluitingen zijn in de kaart en routeplanners verwerkt.

Met de fiets of te voet? Op www.denieuwen200.nl/fiets is alle informatie over de hinder op fiets- en voetpaden gebundeld. In één kaart worden alle actuele afsluitingen en omleidingen weergegeven en deze wordt steeds bijgewerkt.

Veilig werken

Op de noordelijke Boezembrug en de later bijgebouwde fietsbrug is Chroom-6 is aangetroffen. Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te stralen, schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar Chroom-6 in zit komt dan in de lucht.

De stalen Boezembruggen worden kapot geknipt en het staal wordt in containers afgevoerd. Hierdoor komen geen dampen en/of stof vrij waardoor er geen risico is voor de omgeving. De verfschilfers die bij het knippen vrijkomen vallen op de pontons die ééN200 in het water legt. Deze schilfers worden met speciale stofzuigers verzameld. De specialisten die de sloop uitvoeren, dragen preventief persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hinder en bouwtijd beperken

Bij de sloop en nieuwbouw van de brug gebruikt ééN200 een werkwijze die zo min mogelijk hinder voor de omgeving veroorzaakt. Zo worden pas na de sloop van de brug, de gemetselde pijlers onder de brug verwijderd en worden de funderingspalen worden in de grond geduwd in plaats van getrild. De nieuwe brug wordt in grote onderdelen aangevoerd en gemonteerd. Hierdoor is de bouwtijd van de brug ook sneller dan gebruikelijk.

Hinder voor omwonenden en weggebruikers

Één200 voert alle werkzaamheden uit van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Op een aantal plekken werkt ééN200 ook ’s nachts en op zondag, zoals tijdens de nachtelijke werkzaamheden hierboven genoemd. Via de N200 Bouwapp worden bewoners hierover geïnformeerd. De werkzaamheden leveren hinder op zoals extra verkeersdrukte, geluid, omleidingen en beperkte parkeergelegenheid.

Meer weten?
Kijk op www.denieuwen200.nl of volg De Nieuwe N200 op Facebook of Twitter. Via onze website en onze onlinekanalen houden we u op de hoogte.