Veiligheid

Veiligheid is ook een belangrijk thema binnen de Ondernemingsvereniging. Via het Keurmerk Veilig Ondernemen zorgen we samen met detailhandel voor een veilige winkelstraat. Door onze samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding dragen we bij aan veiligheid bij alle bedrijven in ons werkgebied.