Omgevingsraad Schiphol: geef uw mening!

Datum: 2018-11-04

Omgevingsraad Schiphol: geef uw mening!

Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. Het betreft twee adviesaanvragen, u kunt deze onder aan deze op de website van de omgevingsraad terugvinden.

Deze internetconsultatie geeft belangstellenden de gelegenheid om hun opvattingen kenbaar te maken over deze en andere onderwerpen over Schiphol. Deze consultatie is onderdeel van een bredere maatschappelijke consultatie en advisering die uit negen onderdelen bestaan. De Omgevingsraad Schiphol organiseert deze maatschappelijke consultatie om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij de totstandkoming van de adviezen.

De Omgevingsraad Schiphol stelt uw bijdrage zeer op prijs en zal in haar advies rekenschap geven van de opvattingen die in deze consultatie naar voren worden gebracht.

Klik hier om naar de website te gaan.

De leden van de Omgevingsraad Schiphol zijn:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • N.V. Schiphol;
  • Luchtverkeersleiding Nederland;
  • Luchtvaartmaatschappijen;
  • Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland;
  • Gemeenten in de omgeving van de luchthaven Schiphol;
  • Bewonersorganisaties in de omgeving van de luchthaven Schiphol;
  • Regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties;
  • Regionale milieuorganisaties.