Openbare werken vaak schadepost voor ondernemers?

Datum: 2013-12-04

Openbare werken hebben vaak grote nadelige invloed op de bereikbaarheid van ondernemingen. MKB-Nederland wil inzichtelijk maken wat deze gevolgen zijn voor ondernemers. Omdat er de voorbije vier jaar openbare werken plaatshadden of omdat u momenteel geconfronteerd wordt met werken, willen wij graag van uw ervaring gebruik maken door u hier een aantal vragen te stellen. Het kost u slechts 5 minuten. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om gemeenten aan te sporen bij de uitvoering van werken het bedrijfsleven zo min mogelijk te belasten.

Om de enquête te starten klikt u op de volgende link: Enquête openbare werken

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.