Groenste Idee 2013 van start

Datum: 2013-10-07

250.000 euro subsidie en investeringen voor beste duurzame ideeën van 2013

Vanaf 4 september: Groenste Idee 2013 van start

Idee ingediend vóór 1 oktober? Maak kans op een elektrische scooter!!

Duurzaamheid loont, dat vindt de gemeente Haarlemmermeer. Voor haar inwoners, bedrijven en voor onze toekomst. Dat idee wordt ondersteund en verspreid door het voor de tweede keer uitroepen van het Groenste idee van Haarlemmermeer. Inwoners, instellingen bedrijven kunnen net als in 2011 energiebesparende ideeën indienen. Een vakbekwame jury beoordeelt de ideeën, maar ook bewoners kunnen aangeven welk idee zij het beste vinden. Nieuw is dat de meest kansrijke ideeën worden gekoppeld aan een ‘Crowdfunding’ organisatie en partner van het Groenste Idee, OnePlanetCrowd (OPC). Het Groenste idee biedt 100.000 euro aan subsidie en 150.000 euro aan investeringsruimte met een ‘revolving fund’ voor bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen die zelf concreet willen bijdragen aan het verduurzamen van de directe woon-, werk-, leer- en beleefomgeving in Haarlemmermeer.

Om aandacht te geven aan het Groenste Idee, is afgelopen week een niet bestaand idee geopperd in de media via Geenlightdisctrict.nl. Hierbij werd geopperd dat op alle lantaarnpalen van de gemeente een windmolen bevestigd zou worden teneinde meer duurzame energie op te wekken in de gemeente. Het is vorige week door het ‘Green light district’ naar buiten gebracht, maar is onderdeel van de campagne van het Groenste idee. Heeft u een beter idee dan die van Green light district? Dien het in en maak kans dat uw idee wél werkelijkheid wordt. Lees meer op www.haarlemmermeer.nl of www.groensteidee.nl.

Nieuw in 2013: ‘Crowdfunding’
Voor het Groenste idee editie 2013 wordt gebruik gemaakt van Crowdfunding. Dit is een nieuwe manier van geld inzamelen die mensen via het internet ideeën en ambities laat vinden waarin ze geloven en waaraan ze financieel willen bijdragen. Naast financiering realiseert de initiatiefnemer ook een ‘crowd’ van klanten en ambassadeurs die met anderen over het project praten en een groot bereik hebben. Hiertoe is stichting OnePlanetCrowd bereid gevonden mee te werken aan het Groenste Idee van Haarlemmermeer 2013. Dit crowdfundingplatform heeft als belangrijke partner Green Metropole, de incubator in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) waarmee de gemeente Haarlemmermeer al samenwerkt.

Met de deelname van OPC wil de gemeente het eigen initiatief en deelname van bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen nog verder stimuleren en de zichtbaarheid, bekendheid en belevingswaarde van de door de jury uitgekozen ideeën vergroten.

Hoe werkt het?
De initiatiefnemers kunnen hun groene ideeën aanmelden via de www.groensteidee.nl onder vermelding van “Groenste idee 2013”. Snelle indieners - voor 1 oktober je idee indienen- maken kans op een elektrische scooter.
One Planet Crowd helpt vlak voor de start van crowdfunding de initiatiefnemers van de ingediende ideeën met een workshop waarin zij uitleg en toelichting geeft op het fenomeen crowdfunding. Na de sluitingsdatum van 1 november 2013 worden alle groene ideeën van Haarlemmermeer beoordeeld of ze voldoen aan de gestelde voorwaarden van CO2 reductie, energieopwekking, maatschappelijk belang, zichtbaarheid, beleefbaarheid en toepasbaarheid voor nu en in de toekomst. De ideeën die hieraan voldoen worden vervolgens door een vakjury beoordeeld. Het is een pré als de projecten een zogenaamd verdienmodel kennen, waarbij de investering zich uiteindelijk terugverdient, en innovatief zijn. De vakjury selecteert maximaal 8 projecten uit alle inzendingen. One Planet Crowd voert een intakegesprek met de maximaal 8 geselecteerdenen lanceert samen met hen de crowdfunding website. De uiteindelijke samenwerking van het crowdfunden is tussen de initiatiefnemer en One Planet Crowd.

Voorwaarden Groenste Idee 2013
Om in aanmerking te komen voor de gereserveerde subsidie en investeringsruimte moeten groene ideeën in ieder geval:
- Aantoonbaar bijdragen aan CO2-reductie en/of energieopwekking.
- Zichtbaar zijn en belevingswaarde hebben. Het gaat dan om het aantal mensen dat deze duurzame ontwikkeling beleeft en/of hierdoor in beweging komt en zelf hieraan actief bijdraagt (bijdragen aan sociale duurzaamheid).
- Toepasbaar zijn: het gaat dan om snelheid en/of eenvoud in de uitvoering.
- Bij voorkeur opschaalbaar zijn zodat het idee een vervolg krijgt.

Daarnaast moet het groene idee:
1. Betrekking hebben op verduurzaming op het niveau van kernen, wijken, buurten en bedrijventerreinen of binnen branches in Haarlemmermeer. Het mag dus niet gaan om individuele acties, zoals zonnepanelen of een elektrische laadpaal voor één woning, et cetera.
2. Door de indiener van het idee zelf worden uitgevoerd, al dan niet in combinatie met een andere partij of in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de indiener van het idee te worden uitgevoerd.
3. Voorzien zijn van een projectplan met daarin in ieder geval een concreet doel, maatschappelijk effect, een planning en een begroting.
4. Binnen een jaar gerealiseerd zijn (van start realisatie tot afronding realisatie)
5. Binnen 3 maanden na toekenning van de prijs starten en/of in ieder geval moet de uitvoering in 2014 zijn gestart.

Van inschrijving tot uitreiking
Inschrijven voor het Groenste idee start op 4 september 2013. Het Groenste idee heeft een doorlooptijd, in etappes, van circa 5 maanden. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats in november, de uitreiking van het geld in februari 2014. De volledige planning ziet er als volgt uit:

  • 4 september: start inschrijving via www.groensteidee.nl
  • Vóór 1 oktober idee ingediend? Maak kans op een Elektrische Scooter!
  • 10 oktober: uitreiking winnaar elektrische scooter op Dag van de Duurzaamheid.
  • 1 november: sluitingstermijn indienen groene ideeën.
  • Eerste week november: selectie maximaal 8 beste ideeën door vakjury bestaande uit: onder andere de wethouder Duurzaamheid Haarlemmermeer, de directeur van het Natuur- en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH), de directeur van One Planet Crowd en deelnemers uit het verenigingsleven en ondernemersloket.
  • Tweede week november na jury: intake gesprekken genomineerden bij One Planet Crowd
  • Medio november; projecten beginnen aan crowdfunding, looptijd 3 maanden
  • Medio februari 2014: sluiting crowdfunding en uitreiking van het geld
  • Medio februari 2014: start uitvoering en realisatie groene ideeën.