Cursus "Afvalmanagement en kritische grondstoffen"

Datum: 2019-04-10

Cursus "Afvalmanagement en kritische grondstoffen"

De TU Delft biedt de cursus "Afvalmanagement en kritische grondstoffen" gratis aan. Met name in de elektronica, maar ook bij metaallegeringen en HVAC in de bouw kan de beschikbaarheid van materialen in de komende jaren moelijker worden.

Voor professionals in zowel het bedrijfsleven als de overheden kan het helpen om hiervoor meer kennis en training op te doen. In dat kader is de kosteloze Engelstalige online cursus “afvalmanagement en kritische grondstoffen” opgezet (zie https://online-learning.tudelft.nl/courses/waste-management-and-critical-raw-materials/). Deze online cursus is bedoeld voor een breed publiek.