Eén tegen Eenzaamheid

Datum: 2019-09-04

Eén tegen Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In Haarlemmermeer is 42% van de volwassenen en ouderen eenzaam. Maar ook jongeren zijn steeds vaker eenzaam.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid eenzaamheid verminderen. Dit kan door tekens van eenzaamheid eerder op te merken. Maar ook door het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar te maken. Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer we kunnen doen voor iemand.

Lokale samenwerking
Lokale samenwerking vormt de spil van de aanpak tegen eenzaamheid. Daarom neemt de gemeente Haarlemmermeer samen met een kerngroep van lokale partners het initiatief om een Alliantie Eenzaamheid Haarlemmermeer op te richten. We willen dat gemeente, ondernemers, bedrijven, sport, cultuur-, welzijn- en zorgpartijen de handen ineen slaan. Samen werken we dan aan een duurzame aanpak om eenzaamheid tegen te gaan.

Het doel van de Alliantie is een beweging op gang brengen, die:
• Maatschappelijke aandacht creëert voor eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen;
• Het taboe op eenzaamheid doorbreekt en bespreekbaar maakt;
• Zorgen voor verandering, zodat we in de samenleving meer – en meer vanzelfsprekend – naar elkaar omkijken.

Hoe kunt u bijdragen?
Om deze Alliantie op te richten, vragen wij u om mee te doen en vanuit uw organisatie te kijken waar uw bijdrage uit kan bestaan. Dit kan bijvoorbeeld al door het thema eenzaamheid bespreekbaar te maken binnen uw organisatie en de boodschap ‘Eén tegen eenzaamheid’ via uw communicatiekanalen te verspreiden. Ook kan er een training voor uw medewerkers georganiseerd worden over het bespreekbaar maken en signaleren van eenzaamheid. Dit kan interessant zijn voor onder andere supermarkten, restaurants, kappers, de dienstverlenende sector. Verder kan uw organisatie bijdragen door bijvoorbeeld een lokale activiteit (mee-) te organiseren of te sponsoren. Hierbij kunt u denken aan een maaltijd of uitstapje. Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. In het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Er worden diverse activiteiten georganiseerd bijvoorbeeld het vertonen van een film over eenzaamheid,
ontmoetingen tussen jong & oud en een debat. Wilt u ook iets doen? Meld uw actie of activiteit dan online aan via ondergenoemde website.

Doet u ook mee?
Word aandeelhouder van de Alliantie Eenzaamheid Haarlemmermeer!

Op woensdag 2 oktober van 15.00 – 17.30 organiseren we een gezamenlijke kick-off bijeenkomst voor de Alliantie Eenzaamheid Haarlemmermeer in het raadhuis. Heeft u nog vragen of opmerkingen of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail aan eenzaam@haarlemmermeer.nl

Meer informatie over ‘Eén tegen eenzaamheid’ vindt u op https://haarlemmermeergemeente.nl/meer-voor-elkaar/een-tegen-eenzaamheid

Met vriendelijke groet,
Vivienne Otto- Crefcoeur,