Vacature: voorzitter Ondernemingsvereniging

Datum: 2020-05-28

Voorzitter Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg Boesingheliede en Omstreken m/v

De Ondernemingsvereniging Halfweg Zwanenburg  is een financieel gezonde, actieve en ambitieuze ondernemersvereniging welke is opgericht in 1985 In de ruim kwart eeuw korte tijd dat deze ondernemingsvereniging  bestaat is er een enthousiast 7-koppig bestuur neergezet welke allen werken op basis van vrijwilligheid. De ondernemingsvereniging werkt nauw samen met de al langer bestaande lokale verenigingen verenigd in het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP), Metropoolregio Amsterdam en de Kamer van Koophandel.

De voorzitter bepaalt voor een belangrijk deel het gezicht en het geluid van de Ondernemingsvereniging.  Hij (of zij) vertegenwoordigt haar leden op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau en drukt zijn of haar stempel op de koers die de vereniging ter plaatse speelt en kan in deze rol ook de inhoudelijke visies en stellingnames van de vereniging beïnvloeden en uitdragen. Als teamplayer beweegt hij of zij zich als een ware bruggenbouwer tussen de bestuursleden en naar de externe gesprekpartners (overheden, MKB, KvK, leden, niet-leden en overige ondernemersverenigingen). Als een ware peoplemanager delegeert de voorzitter essentiële taken aan zowel bestuursleden als actieve leden van de vereniging maar is hij of zij zeker niet te beroerd om ook zelf uitvoerende werkzaamheden te verrichten. De voorzitter inspireert mensen en zorgt ervoor dat het bestuursleven leuk blijft en in een plezierige sfeer plaatsvindt.

Doelstelling Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede en Omstreken:

De Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede en Omstreken wil een bindende factor zijn om gezamenlijk met ondernemers en gesprekpartners de kwaliteit en potentie van de economische randvoorwaarden voor het ondernemersklimaat in Haarlemmermeer te versterken en verbreden. Zij zal vanuit haar activiteiten en doelen kansen laten zien bij knelpunten en oplossingen proberen aan te dragen voor ondernemers. Door positieve voorbeelden te gebruiken wil de vereniging laten zien wat mogelijk is en hoe resultaten kunnen worden gerealiseerd. Aanbevelingen worden opgesteld voor politiek, overheden, ondernemers en overige gesprekpartners.

Taken:

  • Representeert de vereniging zowel naar de leden als naar andere organisaties, gesprekpartners  en het publiek toe;
  • Inspireert mensen om hun deskundigheden en vaardigheden in te zetten ten behoeve van de Ondernemingsvereniging;
  • Bepaalt in samenspraak met de bestuursleden het beleid van de vereniging en prioriteiten;
  • Delegeert bestaande en nieuwe taken aan de juiste personen;
  • Leidt bijeenkomsten en vergaderingen.

Tijdsbesteding is gemiddeld een dagdeel per week.

Wij zoeken:

Iemand die zich verbonden voelt met het ondernemerschap in Haarlemmermeer en het gedachtegoed van ondernemers van alledag. Zij (of hij) is in staat om adequaat gesprekspartner te zijn op alle niveaus. De voorzitter bezit voldoende inzicht, netwerk en mensenkennis om met het beschikbare team haalbare doelen te stellen en te bereiken. Ze weet in optreden en toon mensen op het puntje van hun stoel te krijgen en te houden en de aandacht gefocust te houden op essentiële zaken.  Ook dient de voorzitter een actief en breed zakelijk ondernemersnetwerk maar ook politiek netwerk te hebben in Haarlemmermeer. Verder moet de voorzitter zoveel mogelijk de volgende 10 punten in zich hebben:

1. onafhankelijkheid

De voorzitter moet een onafhankelijke opstelling kunnen innemen ten opzichte van de afzonderlijke gesprekpartners , bestuursleden en individuele leden. Hij of zij moet door alle gesprekpartners worden geaccepteerd en ge- en erkend zijn in het Haarlemmermeerse bedrijfsleven.

2. bruggenbouwer

Naast de onafhankelijkheid ten opzichte van de gesprekpartners, moet de voorzitter vooral in staat zijn verbindingen te leggen tussen de verschillende organisaties. Het gaat vooral om het opzoeken van de overeenkomsten in plaats van de tegenstellingen te benadrukken. Daarom is kennis van het verenigingsleven onder ondernemers in Haarlemmermeer essentieel.

3. kennis en ervaring

De voorzitter heeft kennis en eventueel ervaring met sociaal-economische onderwerpen en de onderlinge samenhang tussen die onderwerpen, dan wel moet hij of zij zich deze onderwerpen snel eigen kunnen maken. In het bijzonder gaat het daarbij om ondernemerschap in relatie tot verschillende dossiers. Daarnaast moet de kandidaat kennis hebben van het regionale bedrijfsleven.

4. feeling met achterban

De voorzitter is weliswaar onafhankelijk van de verschillende gesprekpartners, maar moet wel goed feeling houden met deze gesprekpartners en vooral de individuele en geassocieerde leden. Daarvoor moet hij of zij goed kunnen luisteren naar de verschillende achterbannen, hun belangen goed kunnen inschatten en de signalen samen met het bureau kunnen omzetten in beleid. Een actief en breed zakelijk ondernemersnetwerk maar ook politiek netwerk in Haarlemmermeer is dan ook onontbeerlijk.

5. feeling met externe verhoudingen

De voorzitter moet constructief zijn in het overleg met andere gesprekpartners (in het bijzonder met Ondernemersverenigingen, overheden en KvK). Goede contactuele eigenschappen, kunnen luisteren en goed kunnen beargumenteren zijn daarbij van belang m.a.w.  een echte ‘netwerker’ zijn. Gezien het feit dat de Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg een reeds lang gevestigde  ondernemersvereniging is moet vooral de kracht van het argument en overtuigingskracht voorop staan en niet de macht van het getal. 

6. mediagevoel

Bekendheid bij het bredere (ondernemers)publiek is een pre, aangezien dit van begin af aan een makkelijke ingang naar de media kan betekenen. Het is echter geen vereiste. Belangrijker is dat de voorzitter gevoel voor actualiteiten heeft en de ingang naar de media zich eigen weet te maken.

7. interne aansturing

De voorzitter dient enthousiasmerend te zijn met voldoende leidinggevende capaciteiten om goed samen te werken met de andere bestuursleden van de vereniging.

8. voorzitter van bestuur

Naast het gezicht en belangenbehartiger van de ondernemers in Halfweg en Zwanenburg naar de buitenwereld is de persoon ook intern de voorzitter. De voorzitter moet vergaderingen in technische zin kunnen leiden en duidelijke conclusies moeten kunnen trekken naar aanleiding van discussies en besluiten binnen het bestuur. Dit voorkomt onduidelijkheid en eventuele miscommunicatie.

9. beschikbaarheid

De werkbelasting van het voorzitterschap brengt naar verwachting een dagdeel per week met zich mee. De taken spitsen zich vooral toe op het boegbeeld zijn naar de buitenwereld en het voorzitterschap van het Bestuur. De persoon moet daarbij wel flexibel zijn in zijn of haar tijdsbesteding, dat wil zeggen dat de ene week of maand langere werktijden met zich mee kan brengen, en de andere juist kortere. Vooral de actualiteit zal de werkbelasting bepalen. Het liefst moet de beoogd voorzitter gesitueerd zijn in het werkgebied.

10. achtergrond

Bij de werving en selectie zijn de kwaliteiten van de persoon, binding met en kennis van de regio  en zijn of haar netwerk doorslaggevend.

Wij bieden:

Een interessante en uitdagende vrijwilligersfunctie bij een ondernemersclub van mensen die met elkaar zoeken naar hoe zij het beste de belangen van de ondernemingen in Halfweg, Zwanenburg en Boesinghliede kunnen vertegenwoordigen. De uitdagingen waar deze ondernemingsvereniging voor staat zijn enorm (en weer actueler dan ooit). De vereniging op plaatselijk/regionaal niveau kan daar, van onder naar boven, een belangrijke rol in spelen.

Procedure:

Gegadigden  kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Ondernemingsvereniging, Sandra Bouman, (020) 497 24 62 of via info@ondernemingsvereniging.nl. Ook wie twijfelt of meer informatie wil wordt gevraagd om contact op te nemen. Een kennismakingsgesprek met enkele (bestuurs-) leden is de volgende stap. De voorzitter wordt in functie gekozen door de ledenvergadering van de vereniging.

Tips over wie geknipt zou kunnen zijn voor de functie worden zeer op prijs gesteld.