Resultaten enquête Ondernemingsvereniging

Datum: 2020-05-31

Resultaten enquête Ondernemingsvereniging

In maart/april hebben we al onze contacten en leden gevraagd om deel te nemen aan een enquête. Het doel van de enquête was om de koers van de vereniging te toetsen. Het bestuur van de vereniging heeft een idee wat er moet gebeuren maar het is belangrijk om te controleren of dit strookt met de verwachting van leden. Daarbij zoeken we een nieuwe voorzitter en het profiel van de nieuwe voorzitter moet aansluiten bij de richting van de vereniging. 

Van de invullers was 92,3% lid van de vereniging en 86,8% van de ondervraagden zou het lidmaatschap van de vereniging aanbevelen bij een bekende. Daar spreekt waardering en vertrouwen uit maar we zochten ook naar verbeterpunten - en die hebben we gevonden zoals uit de andere antwoorden blijkt. 

Waardering events

Het eerste deel van de enquête ging over de activiteiten die we organiseren. Deze worden als volgt beoordeeld (van 1 tot 5):

 • Nieuwjaarsreceptie 3,8
 • Kwartaalbijeenkomsten 3,6
 • Award Night 3,3
 • Feestweek diner 3,5

Hoewel de meeste events positief beoordeeld worden zien we zeker ruimte voor verbetering. 

Belangenbehartiging

Een andere vraag ging over de belangenbehartiging en het contact met gemeente, provincie en andere organisaties. De noodzaak van belangenbehartiging bij gemeente, provincie en de samenwerking met de dorpsraad werden beiden op een 4,1 ingedeeld. 

Redenen om lid te zijn & blijven

Natuurlijk waren we ook benieuwd naar de reden waarom men lid is van de vereniging:

 • Belangenbehartiging 4,2
 • Activiteiten 3,5

Hieruit blijkt dus dat belangenbehartiging belangrijker wordt gevonden dan de activiteiten die georganiseerd worden. 

De twee stellingen die hierop volgend beantwoord moesten worden maakten dat ook duidelijk:

 • “De Ondernemingsvereniging heeft als voornaamste doel om leden met elkaar in contact te brengen door activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, Award Night, etc.” - 32,1%
 • “De Ondernemingsvereniging heeft als voornaamste doel het onderhouden van contacten met de overheid, de gemeente en diverse instanties om de belangen van de leden te behartigen.” - 67,9%

Dit geeft ons een goed beeld van de richting die de leden op willen en dus ook input hoe het profiel van voorzitter eruit moet komen te zien. 

Overige opmerkingen & tips

Een aantal geenquêteerden heeft waardevolle tips gegeven die we zeker serieus gaan doornemen:

 • Actiever nieuwe leden met veel andere leden in contact brengen/introduceren 
 • Overzicht van alle leden zichtbaar maken voor leden en daar dan in maximaal 30 woorden aan vastplakken wat de activiteiten van het bedrijf zijn. Inclusief website om op die manier het makkelijker te maken om te stimuleren bij elkaar producten of diensten te kopen. 
 • Ik kan me voorstellen dat er bedrijven lid zijn, of willen worden, die zichzelf graag zouden willen promoten. Ik denk hierbij aan ondernemers-lunches o.i.d.
 • Elkaar nog meer versterken door ondernemers uit het dorp in te zetten bij evenementen/bijeenkomsten/mensen aan elkaar koppelen

En zo hebben we nog een aantal goede suggesties gekregen. Dank voor de medewerking.