Horeca weer open, maar wat mag er wel & niet in de Haarlemmermeer?

Datum: 2020-06-01

Horeca weer open, maar wat mag er wel & niet in de Haarlemmermeer?

Beste horecaondernemer,

Op 1 juni aanstaande worden de maatregelen voor de horeca versoepeld. Restaurants en cafés mogen, onder voorwaarden, weer open. Ook terrassen met zitplaatsen zijn toegestaan wanneer daar anderhalve meter afstand tot elkaar wordt gehouden.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, hebben wij u twee weken geleden gevraagd om een korte vragenlijst te beantwoorden over uw plannen en ideeën. Hier is in grote getalen gehoor aan gegeven. Hartelijk dank hiervoor! Deze informatie is o.a. verwerkt in tijdelijke regels.

Regels opgesteld voor (uitbreiding van) tijdelijke terrassen
Uw terras mag open binnen de landelijke regels. Vanwege de anderhalve meter regel kunnen er minder tafeltjes geplaatst worden. Daarom heeft gemeente Haarlemmermeer richtlijnen uitgewerkt. Deze staan in de bijgevoegde Handreiking “Ruimte voor (uitbreiding van) tijdelijke terrassen”. Het gaat om extra ruimte voor terrassen.

Voldoen aan de tijdelijke regels; geen melding of wijziging vergunning nodig
Een uitbreiding van een terras moet voldoen aan de tijdelijke regels. De verantwoordelijkheid om de beschikbare terrasruimte op juiste wijze in te vullen, ligt bij u als horecaondernemer zelf. U hoeft hiervan geen melding bij de gemeente te maken.

Tijdelijke regels in het kort
Hieronder staat een samenvatting van de richtlijnen. De volledige handreiking is bijgevoegd in de bijlage van deze e-mail. U vindt de informatie ook op de website van de gemeente Haarlemmermeer, op de pagina ‘Ondernemen in Haarlemmermeer’.

Regels:

 • U heeft een geldige terrasvergunning;
 • U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van 1,5 meter regels; U dient als horecaondernemer zelf maatregelen te treffen om de 1,5 meter afstand tussen de gasten te garanderen en groepsvorming te voorkomen. U kunt dit doen door bijvoorbeeld een bord met huisregels bij entree (of flyers/menukaarten). U bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele wachtende klanten.
 • Tijdelijke uitbreiding geldt tot 1 januari 2021 onder voorbehoud;
 • Tijdelijke terras heeft geen begrenzing maar moet wel uitvoerbaar zijn; De uitbreiding van het reguliere terras is afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse. In veel gevallen vraagt dit om maatwerk. Om die reden is er in principe geen grens bepaald voor de uitbreiding. U moet zelf als ondernemer goed nadenken over de impact van het terras.
 • Binnen mogen maximaal 30 bezoekers in het uw horecaonderneming aanwezig zijn;
 • Bezoekers van het terras moeten ook gebruik maken van de toiletten binnen.
 • Tijdelijke terras sluit zo veel mogelijk aan op het reguliere terras; Indien dit niet mogelijk is, dan is een tweede terras in directe nabijheid toegestaan.
 • Gezamenlijke terrasvoering (1 geldende vergunning van een horecaonderneming in de directe nabijheid) ook voor uitgifte van dranken en eten;
 • Indien het terras geplaatst wordt aan de gevel van een andere eigenaar en/of onderneming, op grond van of in het pand van een andere eigenaar en/of onderneming dan dient er op verzoek een schriftelijke toestemming van de eigenaar/exploitant (of meerdere) overlegd te worden;
 • De woon- en leefomgeving mogen niet onacceptabel worden belast; hieronder valt het schoonhouden van terrassen en de omgeving binnen een straal van 25 meter en geen harde muziek.
 • Openingstijden blijven hetzelfde met een uiterlijke sluitingstijd van 02.00 uur;
 • Brandkranen of andere objecten waar derden van gebruik kunnen maken blijven vrij;
 • Voorschriften van regulier terras gelden, uitzondering voor uitgiftebalie. Uitgiftebalie wordt op tijdelijke terras toegestaan. Nieuwe tijdelijke overkappingen dienen aan 3 zijden open te zijn;
 • Voorgang voor hulpdiensten moeten vrij blijven; Voldoende ruimte houden voor voetgangers en fietsers zodat doorgang niet belemmerd wordt en houd de lijn voor looproutes voor blinden en slechtzienden vrij.
 • Onderlinge afstemming en aansluiting is belangrijk;
 • Evaluatie en aanpassing door (wekelijkse) evaluatie.

Meer ruimte zolang het virus onder controle blijft
Belangrijk is dat het versoepelen van maatregelen alleen kan als het coronavirus onder controle blijft. De anderhalve meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u mail sturen naar: Info.terras.horeca@haarlemmermeer.nl.Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.