Knip gemeente zorgt voor faillissement ondernemers

Datum: 2018-10-06

De Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & omstreken is zeer ontevreden over de "knip" zoals deze op de Zwanenburgerdijk is geplaatst. "Een aantal ondernemers heeft de omzet met tientallen procenten zien dalen en geeft aan op een faillissement af te stevenen", aldus voorzitter Rob Koster namens de vereniging. 

"De gemeente wil binnen haar Ringdijk-beleid het aantal verkeersbewegingen op de Zwanenburgerdijk af laten nemen. Daar zijn wij het mee eens, want de bewoners van de Dijk hebben al veel verkeer te verduren en daar komt vanwege de wegwerkzaamheden aan de N200 en door de werkzaamheden rondom Sugarcity nog meer verkeer op af. De gemeente heeft alleen niet geluisterd naar onze wensen en maakt ondernemers kapot met de huidige maatregel. Raar, want we hebben toch echt een VVD-wethouder die hiervoor verantwoordelijk is en een VVD-burgemeester aan het roer."

De knip is bij de Lindenlaan geplaatst. "Uitsluitend op initiatief van de Dorpsraad en onze ondernemingsvereniging is er eerst een proefperiode gekomen, want de gemeente wilde de knip direct definitief maken. Gezien de reacties en problemen bij ondernemers roepen wij op om de proef per direct stop te zetten." 

De Weeren

Als alternatief wordt naar het bedrijventerrein gekeken: "Door de knip bij De Weeren te plaatsen voorkom je óók sluipverkeer, maar hebben inwoners van Zwanenburg er veel minder last van. Ook kan een deel van de dijk 30 kilometerzone worden of kan de weginrichting aangepast worden om het verkeer af te remmen. Recent is dit ook bij Lijnden al gedaan."

Statistieken vs failliete ondernemers

"De gemeente zou er goed aan doen om niet alleen naar statistieken en verkeerstellingen te kijken maar ook na te denken hoeveel en welke impact dergelijke maatregelen hebben. Tot op heden wordt gewezen naar de statistieken van de eerste week van de proef die aantonen dat het meevalt met het extra aantal auto''s dat door het dorp rijdt, maar wat zijn statistieken als ondernemers failliet gaan wegens falend gemeentebeleid? Daarnaast wordt ernstig getwijfeld aan de correctheid van de tellingen".

Ondernemers op de Zwanenburgerdijk, Dennenlaan en Oranje Nassaulaan hebben aangeven flink minder aanloop te hebben sinds de knip is geplaatst. De Ondernemingsvereniging en Dorpsraad zijn het pertinent oneens met de werkwijze van de gemeente en willen dus minimaal alternatieve proeven of oplossingen alvorens er definitieve maatregelen genomen worden.