Richtlijn Verantwoord Winkelen

Datum: 2020-11-18

Richtlijn Verantwoord Winkelen

Preambule

 • Deze afspraken gelden voor alle detailhandelsactiviteiten
 • Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle winkeliers, medewerkers en klanten
 • Voor mogelijk aanvullende specifieke maatregelen wordt verwezen naar eventueel aanwezige branchespecifieke richtlijnen en voorlichting
 • Voor veilige winkelgebieden is de handreiking ‘Veilig winkelgebied’ opgesteld
 • Ondernemers en klanten houden zich aan de wet- en regelgeving en volgen de adviezen van de RIVM, de Rijksoverheid en Veiligheidsregio’s op Brancheorganisaties, winkels en overheid communiceren over de afspraken.

Bepalingen

Voor de ondernemers:

 • Regels hangen aan de buitenkant van de winkel en worden binnen herhaald.
 • Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de winkels, maar ook vóór de winkel. Maak lokaal zo mogelijk afspraken over wachtrijen
 • Voer aantoonbaar deurbeleid.1 Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak
 • Lever online bestellingen zoveel mogelijk tot aan de voordeur contactloos af
 • Zorg voor de aanwezigheid van maximale hygiëne(middelen) voor medewerkers en klanten
 • Voorzie medewerkers van beschermende middelen (kuchschermen, mondmaskers) en zie toe op gebruik daarvan
 • Zet in op spreiding van klanten over de week en de dag. Kijk daarom of de geboden openingstijden lokaal gezamenlijk breed kunnen worden ingevuld
 • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd
 • Voor handelingen waarbij 1,5 meter niet altijd kan worden gewaarborgd (opticiens/oogmeting, kleding afspelden, … bijv.)
 • Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten volgens vastgelegde richtlijnen kunnen worden uitgevoerd en kunnen worden gedoseerd
 • Neem een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken.

Voor de klanten:

 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen
 • Houd 1,5 meter afstand van onze medewerkers en elkaar. Ook vóór de winkel
 • Houd je aan de deurbeleid-aanwijzingen en gebruik daartoe verschafte middelen
 • Winkel zoveel mogelijk alleen (en indien nodig met één lid van jouw eigen huishouden)
 • Was je handen voor en na het winkelen
 • Draag een mondkapje in winkels en andere voor publiek toegankelijke binnenruimtes
 • Vermijd drukke momenten. Winkel ook in de ochtend, middag of doordeweekse dagen
 • Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel
 • Dat kan bijvoorbeeld zijn het maximaal aantal personen aan de deur en/of mandjes, karretjes, schoenlepels en/of bijvoorbeeld stoplichten e.d. en/of soms misschien ook mensen bij de deur. Doel van de maatregel is zodanige beheersing van dosering naar winkelruimte dat het maximale aantal niet wordt overschreden.
 • Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos

Voor de gemeente en Veiligheidsregio’s:

 • Handhaaf in de publieke ruimte op straat de wet- en regelgeving, de gemaakte afspraken.
 • Voorkom samenscholing met meer dan maximaal toegestane aantal personen

Namens alle aangesloten detailhandelsbranches bij MKB-Nederland en VNO-NCW, overeengekomen met Rijksoverheid

 

23 oktober 2020