Ontheffing winkeltijden

Datum: 2020-11-24

Ontheffing winkeltijden

Geachte ondernemer,

De dagen voor kerst wordt veel drukte verwacht in de winkels die gericht zijn op de verkoop van levensmiddelen. Daarnaast is het aantal toegestane bezoekers, in verband met de coronamaatregelen, beperkt. Het verruimen van de openingstijden draagt bij aan het beter kunnen spreiden van de drukte. Daarom verlenen wij een algemene ontheffing voor alle winkels die gericht zijn op de verkoop van levensmiddelen voor 21, 22 en 23 december 2020. Dit betekent dat u uw winkel op die dagen tot 00:00 uur geopend mag houden.

Welke wetgeving geldt er?

In de Winkeltijdenwet staat dat het in principe verboden is om uw winkel open te stellen op werkdagen tussen 22.00 uur en 6.00 uur. Het college geeft in de Verordening fysiek domein Haarlemmermeer 2019 de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen op het verbod uit de Winkeltijdenwet.

Wat is ons besluit?

Wij besluiten een algemene ontheffing te verlenen voor alle winkels gericht op de verkoop van levensmiddelen. De ontheffing geldt voor 21, 22 en 23 december 2020 tot 00:00 uur. De ontheffing wordt verleend onder de voorwaarde dat de verruiming van de openingstijden, gelet op het late tijdstip, niet tot overlast mag leiden.

Naast het verlenen van deze ontheffing om de drukte beter te kunnen spreiden, roepen wij u op om extra ruimte te bieden aan klanten uit een risicogroep om op een rustig moment boodschappen te komen doen. Het gaat hierbij om extra ruimte naar de verplichting uit de op dit moment geldende Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland 9 november 2020 van twee keer per dag een uur.

Heeft u vragen over deze brief?
Dan kun u contact opnemen met mevrouw Vandenbussche via telefoonnummer 0900 1852.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de clustermanager Veiligheid,

mr. E.H. Pranger