Ondernemen in Corona-tijd

Datum: 2021-03-03

Ondernemen in Corona-tijd

Corona raakt ons allemaal en om na te gaan hoe het met de leden van de OV gaat hebben alle leden begin februari een mail ontvangen van het bestuur. Hierin word onder andere gevraagd werd hoe groot de gevolgen zijn van de coronapandemie op de continuïteit van de onderneming.

Deze mail hebben wij gestuurd uit oprechte interesse in het welzijn van onze leden. Normaal gesproken zien en spreken we elkaar, maar dat lukt al langere tijd niet helaas.

Er zijn vooralsnog 30 reacties op deze mail ontvangen, waarvoor we iedereen willen danken. We hopen hieruit een zo compleet mogelijk beeld op te kunnen maken van het reilen en zeilen van ondernemend Zwanenburg, Halfweg, Boesingheliede en omstreken.

Gelukkig gaat het bij de meeste ondernemingen goed, soms zelfs zeer goed/beter dan ooit. Helaas geldt dat niet voor alle ondernemingen en in een paar gevallen staat het water echt tot aan de lippen. De tip die het vaakst werd meegegeven kwam er in het kort op neer: let op je kosten!

Een signaal wat ook erg vaak naar voren kwam was dat men zich vooral zorgen maakt om een ander. Dat is een hartverwarmend teken van sociale betrokkenheid en binding met collega’s. Een aantal ondernemingen heeft gebruik moeten maken van de regelingen die door de corona beschikbaar zijn gesteld.

Tenslotte waren we blij om te lezen dat nagenoeg iedereen de toekomst positief tegemoet ziet. Hoe zwaar sommigen het nu ook hebben, de bereidheid om de schouders eronder te zetten wordt breed gedragen.

Mochten er leden zijn die hulp nodig hebben of die in een persoonlijk gesprek hun situatie willen delen, dan horen we dat uiteraard graag. Neem contact met één van de bestuursleden op of mail info@ondernemingsvereniging.nl.