Thijs Berkvens: "Al vier jaar vind ik het elke dag leuk om naar mijn werk te gaan!"

Datum: 2021-06-08

Thijs Berkvens: "Al vier jaar vind ik het elke dag leuk om naar mijn werk te gaan!"

Thijs Berkvens begon zijn loopbaan met een traineeship bij Albert Heijn. ‘Het was een leuke en leerzame tijd. Na managementfuncties bij verschillende afdelingen en supermarkten, werkte ik voor distributiecentra. Op zich interessant maar op een gegeven moment zag ik alleen nog maar blauwe busjes en bevond ik mij in een grote, grijze kubus aan de rand van  de stad. Hoewel ik daar contact had met collega’s, was de afstand tot de klant in de winkel groot. Ik miste het directe contact met klanten.’

Een grapje
Thijs:’ Via via kwamen mijn compagnon en ik in contact met Joop Verburg en zijn broer. Zij hadden franchisesupermarkten in Zwanenburg en Rijnsburg. Na onderhandelingen namen wij deze supermarkten in augustus 2016 over. Spannend maar  we hebben er geen spijt van gekregen. Ik koos er bewust voor meer in Zwanenburg te zijn, mijn compagnon in Rijnsburg.
Klanten in Zwanenburg zijn duidelijk en direct. Ze staan open voor een grapje, een geintje. Ze leven mee met bijzondere gebeurtenissen. Dat vind ik heel erg leuk’.

Ondernemersvereniging
Via Joop Verburg kwam Thijs Berkvens terecht bij de ondernemersvereniging. Hij vindt het belangrijk daarin een rol spelen. ‘In het dorp en in de Dennenlaan zitten behoorlijk wat ondernemers. Ik vind het belangrijk om samen te werken. Met Rob Koster, nu nog voorzitter van de ondernemersvereniging, proberen we bepaalde zaken aan te pakken. Bij de gemeente behartigen we de belangen van ondernemers. Als een wat grotere ondernemer is het iets makkelijker om je vrij te maken voor dit soort zaken dan voor de eenpitters. Wij overleggen met de gebiedsmanager Jarno Kamphuis en zijn assistent Peter de Waard. Zij zijn voor ons makkelijk te bereiken en te benaderen.’

Dennenlaan als totaalplaatje
Bij de Dennenlaan als winkelgebied kijkt Thijs naar het totaalplaatje. ’Ik kijk niet alleen naar onze eigen winkel maar naar het geheel. Wat ziet een klant als hij de Dennenlaan binnenkomt? Is het aangezicht rommelig? Waar ligt dat aan? Wat kunnen we samen verbeteren? Wat zorgt ervoor dat het nog aantrekkelijker wordt om hier boodschappen te doen? Hoewel er ruimte is voor verbetering, hebben we een levendig aanbod. We mogen samen wat trotser zijn op het dorp.’
Aan de wand in het kantoor van Albert Heijn hangen tekeningen van de ‘nieuwe’ Dennenlaan. Thijs: ‘Ook daarin zijn wij in overleg met de gemeente. Over overkoepelende zaken, hoe het er uit komt te zien, maar ook over hele praktische zaken, hoe de uitvoering van werkzaamheden gaat verlopen.’

Gezellig boodschappen doen
Berkvens: ’Om meer parkeerruimte te creëren, besloten we, na wikken en wegen, de panden naast Albert Heijn te kopen. Zo werd het mogelijk de ruimte achter de panden goed te benutten en hadden we een vinger in de pap bij de keuze voor een ondernemer voor het leegstaande winkelpand. Leegstand zorgt voor verpaupering. We zijn bewust op zoek gegaan naar een slagerij voor de leegstaande winkelruimte. Misschien kost het ons omzet maar aan de andere kant zorgen we op deze manier voor een aantrekkelijk aanbod in de Dennenlaan. We zochten een goede ondernemer, een die er voor langere tijd blijft zitten en die een meerwaarde vormt voor de omgeving. Die hebben we in Jeroen Keirsgieter gevonden en daar zijn  we blij mee. Klanten moeten denken: daar is het gezellig om boodschappen te doen. Er is een bakker, een slager, een bloemenwinkel en ook een Albert Heijn. Het is mijn optiek
dat wij daar allemaal beter van worden. Binnenkort starten we een renovatie van de buitenkant van de winkel. Ook die buitenkant kan mooier, aantrekkelijker.’

Creëren van een goed ondernemersklimaat
Thijs: ‘Bij de ondernemersvereniging wordt maandelijks vergaderd. Elke eerste maandag van de maand tussen 19.30 en 21.30 uur. Bestuursleden stellen de agenda op en hebben elk een takenpakket. Er zijn aandachtsgebieden zoals industrieterrein De Weeren, de Dennenlaan. We proberen zaken gezamenlijk aan te pakken. Verder organiseren wij, normaalgesproken, jaarlijks verschillende evenementen zoals de nieuwjaarsreceptie en de Award Night. Die evenementen worden drukbezocht en zijn gelukkig erg succesvol.’
‘Met de bestuursleden kijken we wat leden van de vereniging verwachten. Aan de ene kant wordt vaak het sociale aspect genoemd. Gelijkgestemde ondernemers die elkaar ergens willen ontmoeten en kunnen bijpraten. Aan de andere kant horen wij dat leden het prettig vinden dat wij als ondernemersvereniging belangen behartigen van ondernemers bij bijvoorbeeld de gemeente. Het gaat vooral om het creëren van een goed ondernemersklimaat.’
Op dit moment is er ook contact met de gemeente over het actief benaderen van ondernemers die het lastig hebben in tijden van corona. Thijs: ’We bekijken met de gemeente hoe de situatie rondom corona is voor ondernemers. Welke bedrijven hebben hulp nodig? Er zijn natuurlijk bedrijven waar zaken vrijwel stil zijn komen te liggen.’

Bestuursleden gezocht
Veel ondernemers uit de omgeving zijn lid van de ondernemersvereniging. Thijs: ‘Er is regelmatig aanwas van aspi-
rant-leden. Bestuursleden vinden is lastiger en iemand vinden voor de  voorzittersrol is nog moeilijker. Rob Koster is op dit moment voorzitter. Hij is een sociaal beestje, druk met zijn bedrijf, zijn gezin en andere zaken. Hij wil het voorzitterschap graag overdragen maar dat blijkt lastig. Verschillende leden zijn benaderd voor een rol in het bestuur. Een aantal leden komt proefdraaien. Dat is fijn en positief. Het is fijn als er twee tot drie nieuwe bestuursleden kunnen aanhaken.’

Contact
‘Soms is het hier net klein Volendam, dat is positief bedoeld. Ondernemers kunnen elkaar goed vinden. Contact leggen  is makkelijk. Men wil er graag samen het maximale uithalen.
Ondernemers denken aan elkaar. Als ik een stalen deur zoek voor mijn huis, denk ik aan De Vos. Tanken doe ik graag bij Anita van autobedrijf Kraayeveld in de Dennenlaan. Dat denken aan elkaar komt ook weer terug. Al vier jaar vind ik het elke dag leuk om naar mijn werk te gaan. De betrokkenheid van klanten en ondernemers, de gesprekjes, de attenties bij bijzondere gelegenheden zoals cadeautjes en felicitaties bij de geboorte van ons kindje. ‘

The Style Outlets
In zijn vrije tijd zal Thijs niet snel een outletcenter bezoeken maar voor de werkgelegenheid en het aanzien van de dorpen is hij positief over The Style Outlets.  ‘Met Marcel Herben van The Style Outlets hebben wij goed contact. Hij is betrokken  bij het dorp en kijkt of hij ondernemers uit de omgeving kan inzetten voor de groenvoorziening, het onderhoud, de beveiliging en dergelijke. Hij kijkt ook lokaal en dat is positief.’ Spannend vindt Thijs het aantal vierkante meters winkeloppervlak dat erbij komt. ‘In deze regio is dat aantal al hoog. Aan de andere kant was hoe het gebied er voorheen bij lag ook niet erg aantrekkelijk. Ik heb bewondering voor alle energie, tijd en geduld dat met dit project gepaard gaat. Men is er al tientallen jaren mee bezig. In een later stadium zal duidelijk worden wat het voor de dorpen betekent.’

Dorpsraad
De ondernemersvereniging heeft goed contact met de Dorpsraad.  ‘Kees Bos sluit vanuit de Dorpsraad bij ons aan. Ook  hij heeft goede contacten bij de gemeente. Kees doet met de Dorpsraad nauwgezet onderzoek naar de keuzes die de gemeente maakt. Wat betekenen die keuzes voor bewoners? Of zoals nu: wat betekent de komst van The Style Outlets voor bewoners van omliggende wijken? Zij houden bijvoorbeeld parkeerproblematiek bij de Domineeslaan, Lindelaan nauwlettend in de gaten.’
‘Het is fijn om te zien dat er door de jaren heen wat bereikt is door de  ondernemersvereniging. De herstructurering van de Dennenlaan. We kijken mee met de planning, hebben in-
spraak in de look and feel. Er is aandacht voor industrieterrein de Weeren. We kunnen als ondernemersvereniging een start bewerkstelligen om verbetering op gang te krijgen. Toch is  het van belang dat ondernemers, met enkele zwaargewichten voorop, opstaan om de kar te blijven trekken.