Webinar Label C verplichting vanuit Omgevingsdienst, gemeente en Energieloket Haarlemmermeer

Datum: 2021-10-27

Webinar Label C verplichting vanuit Omgevingsdienst, gemeente en Energieloket Haarlemmermeer

Onlangs heeft Energieloket Haarlemmermeer/NMCX, in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Haarlemmermeer, een webinar georganiseerd over de label C verplichting voor kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023. 

 

Nog geen label C? Dit vraagt veel tijd!

Indien uw bedrijf niet voldoet aan label C, dan vergt het behoorlijk wat tijd om hier wel aan te voldoen. Denkt u hierbij aan het nemen van maatregelen en het opnieuw aanvragen van een label. Als u nu nog niet weet wat het label is, dan dient eerst een label vastgesteld te worden. Als dit lager is dan label C, dan moet een maatwerkadvies opgesteld worden, vervolgens de maatregelen genomen worden waarna opnieuw een label aangevraagd moet worden. Dit alles is bijzonder tijdrovend en maakt het moeilijk om op tijd te voldoen aan de verplichting.

 

Quickscan

Om u te helpen met het bovenstaande proces is er een Quickscan ontwikkeld (door Klimaatroute), waardoor een aantal stappen in het beschreven proces weggenomen worden, zodat u en tijd en geld bespaart. Bent u hierin geïnteresseerd vul dan het formulier in op het Energieloket.

 

Meer informatie?

Via onderstaande link vindt u meer informatie over de label C verplichting en de Quickscan. Ook kunt u hier het webinar terugkijken. Wij hebben het webinar opgeknipt in 3 delen, zodat u snel kunt kijken naar het onderwerp wat u het meeste interesseert (toelichting Label C door Omgevingsdienst, Quickscan door Klimaatroute en subsidieinformatie).

https://energielokethaarlemmermeer.nl/ondernemersloket/label-c/