Uitnodiging enquete huisvesting

Datum: 2022-03-10

Uitnodiging enquete huisvesting

De gemeente Haarlemmermeer werkt samen met ondernemers aan een prettig vestigingsklimaat. Daartoe hoort de gemeente graag wat er binnen uw onderneming speelt. Deze enquête is gericht op de effecten van de Covid-pandemie op uw bedrijfshuisvestingsvoorkeuren. Het invullen zal maar enkele minuten duren. Met uw antwoorden zal vertrouwelijk worden omgegaan. Geaggregeerde en geanonimiseerde inzichten zullen worden gebruikt voor de jaarlijkse bestuurlijke voortgangsrapportage kantoren en bedrijven.

We zouden u willen vragen de korte enquête voor 28 maart 2021 in te vullen.

Ga naar https://s.chkmkt.com/?e=260251&d=e&h=E99083E236C9C15&l=du voor de enquete.