Afsluiting Zwanenburgerdijk

Datum: 2022-04-28

Afsluiting Zwanenburgerdijk

Beste bewoner, beste ondernemer,

U ontvangt deze brief omdat u in de buurt van de Zwanenburgerdijk woont. In 2018 waren er proefafsluitingen voor doorgaand verkeer bij de Lindenlaan en de Venenweg. De gemeente heeft daarna besloten om een definitieve afsluiting te maken op de Zwanenburgerdijk bij de Venenweg. De afsluiting is voor gemotoriseerd verkeer, dat zijn auto’s en motoren. In deze brief geven wij u graag meer informatie over de afsluiting. De definitieve afsluiting komt op de Zwanenburgerdijk bij de Venenweg vanaf 1 juni 2022

Op de afbeelding hieronder ziet u waar de afsluiting precies komt. Er komt eerst een overgangstermijn van een maand. Dit betekent dat mensen die toch langs de afsluiting rijden nog geen boete krijgen, wel een waarschuwing. Vanaf 1 juli 2022 wordt er gehandhaafd. Dan krijgt iedereen die het verbod negeert een boete.

De afsluiting van de Zwanenburgerdijk staat aangegeven met een rood kruis. Op de kaart ziet u de andere routes die u kunt nemen.

De afsluiting bij de Venenweg wordt gecontroleerd met camera’s die kentekens uitlezen. Er komen op de dijk geen paaltjes of andere obstakels. Om automobilisten te waarschuwen staan er straks borden langs de weg en komen er tekens op de weg. Het plaatsen van de camera’s en de borden en het aanbrengen van de tekens op de weg gebeurt in de week van 16 mei.

Betrokken partijen willen de afsluiting liever bij de Venenweg
Eind 2018 zijn er twee proefafsluitingen geweest. Bij de Lindenlaan en bij de Venenweg. Eerst is er een proefafsluiting geweest bij de Lindenlaan. Daarna is de proef verplaatst naar de Venenweg. De proef zorgde voor veel minder verkeer op de Zwanenburgerdijk en er waren geen ernstige negatieve gevolgen in andere straten in Zwanenburg. De dorpsraad, de ondernemersvereniging, de brandweer en de politie hebben aangegeven dat zij de afsluiting liever bij de Venenweg willen. Met de definitieve afsluiting is daar rekening mee gehouden.

De afsluiting is onderdeel van de Visie Ringdijk en Ringvaart
In de Visie Ringdijk en Ringvaart is een aantal afsluitingen opgenomen, ook op de Zwanenburgerdijk. Wij willen minder verkeer op de dijk, om deze aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Door de afsluiting wordt doorgaand verkeer tegengehouden en zo wordt het rustiger op de dijk. De Zwanenburgerdijk wordt rustiger door een afsluiting voor doorgaand verkeer Voor een goede leefbaarheid willen wij dat er ongeveer 2.500 auto’s per dag over de Zwanenburgerdijk rijden.

Op een gemiddelde werkdag rijden er nu bijna 5.500 auto’s over de dijk. Uit de proefafsluitingen in 2018 is gebleken dat het aantal auto’s kan worden verminderd naar 2.600. Het is de wens van de gemeente om na de afsluiting van een deel van de Zwanenburgerdijk een fietsstraat te maken. Uit nieuwe tellingen van het verkeer op de ringdijk dit jaar moet definitief blijken of kan dat wat betreft het aantal auto’s. Als dat kan, is het voornemen van de gemeente is om eind 2022 de fietsstraat in te richten. Buurtbewoners ontvangen hierover apart bericht.

Geeft u het door aan bezoekers en leveranciers?
Graag vragen wij ondernemers om hun leveranciers en bezoekers te vertellen over de afsluiting. Zo zijn zij ook op tijd op de hoogte.

Heeft u nog vragen?
Het is begrijpelijk als u nog vragen heeft over de afsluiting. Meer informatie kunt u vinden op de website www.ringdijk-ringvaart.nl. Kijk bij ‘Per dorp’ en kies voor Zwanenburg. U kunt ook een e-mail sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl of bellen via telefoonnummer 0900 1852 met programmamanager Christien Jordaan.

Hoogachtend,
de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,
namens deze,
Gebiedsmanager,

Paul Heuberger