Update Herstructurering De Weeren

Datum: 2024-02-08

Update Herstructurering De Weeren

Nou, voorlopig zijn we hier nog niet aan toe. De eerste 30 gesprekken met ondernemers en pandeigenaren zijn gevoerd. Menigeen is razend enthousiast en werkt aan alle kanten mee, maar de eerste tegen kandidaten komen nu ook hun kop om de hoek steken. Niet dat dat erg is, want Churchill zei ooit: Hoe meer tegenwind, hoe hoger je je vlieger kunt oplaten. Het geeft ons ook voer om over na te denken.  Maar één ding is zeker; we dienen ons allen aan de wet te houden op De Weeren.  En dat is voor De Weeren:  het bestemmingsplan en de omgevingswet Haarlemmermeer 2024.

Natuurlijk is het voor menigeen niet leuk, dat we na jaren de vrijheid te hebben gehad, of genomen, we nu ineens met ons neus op de realiteit worden gedrukt. Hoeveel anderen zijn daar soms de dupe van geweest?  Een mens is van huis uit egoïstisch, maar daar hoeft een ander niet de dupe van te worden. We moeten het samen doen op De Weeren. Dan moeten we misschien wat inperken. Niet dat dat van de ene op de andere dag moet of gaat gebeuren. Behalve als het ten koste van de veiligheid gaat, dan moet er wel ingegrepen worden.

Ook staan er tot nu toe 25 ontdekte auto’s zonder apk en/of verzekering. Hebben deze auto’s of hun eigenaren nog wel bestaansrecht? Als we hier eens mee gaan beginnen, dit te onderzoeken en we zetten het hek bij Welhof even op de plaats waar het zou moeten, hebben we er dan ineens niet een berg plaatsen bij? Ook zijn er bedrijven die ruimte over hebben, die gaan we ook eens lief aankijken.  Maar alles kost tijd. Zo ook de besprekingen met gemeente, politie en handhaving, maar eens komt de tijd dat we er de vruchten van gaan plukken.

Voorlopig blijven we t/m eind mei inventariseren wat ondernemers en pandeigenaren willen op De Weeren.   Ja, een Schoon, Heel en Veilig De Weeren, maar hoe????

Komende weken gaan we de Weerenweg af, om te kijken naar een oplossing voor alle half / half, deels gemeente, deels privéparkeerplaatsen. Iedere pandeigenaar of huurder heeft hier ongetwijfeld over nagedacht hoe deze, op een vreemde manier ontstane situatie is ontstaan. Hier moeten en willen we allen vanaf, zowel de gemeente als de belanghebbenden. 

Feit is: Het wordt opgelost, alleen weten we nog niet hoe. Het Parkmanagement heeft  deze situatie al bij de politiek neergelegd, maar verwachten daar morgen of …… echt geen uitspraak over.  

We kunnen dus ook zelf met een oplossing komen, die zo sterk onderbouwd is, dat de politiek hier niet onderuit kan. De eer is aan ons en die dienen we dan ook niet te verkwanselen. Of moeten we op de politiek wachten?

Wat in eerste instantie werd vermoed, dat het parkeerprobleem de grootste ergernis zou zijn, is na de eerste gesprekken omgedraaid in 3 bronnen van ergernis:

  1. De Smarts bij binnenkomst van de Weeren
  2. Verkoopwagens die een stuk over de weg steken bij het eind van de Weerenweg tegen de Venenweg en die de veiligheid niet ten goede komen. 
  3. De doorgang die regelmatig bij de Leeweg wordt dichtgezet door niet goed geparkeerde auto’s en het laden en lossen.

Deze punten staan op de agenda om te bespreken met handhaving. Verder hebben we ons ook nog even moeten bezighouden met de aangevangen sloopwerkzaamheden op De Weeren en het zich daarin bevindende asbest, want hier en daar zijn toch altijd wel punten die voor verbetering vatbaar zijn.

Contact over parkmanagement? Mail Ton op ton@de-weeren.nl voor een afspraak!