Nieuwsbrief BIZ de Weeren

Datum: 2024-03-21

Nieuwsbrief BIZ de Weeren

Vele gesprekken hebben we onderwijl reeds gehad  op “De Weeren” over het “Parkmanagement” en we gaan definitief door in de vorm van een BIZ. We starten met de  BIZ De Weeren.

Wat is een eigenlijk een BIZ (Bedrijven Investerings Zone)?

De BIZ is een wet die ondernemers de mogelijkheid geeft een echt collectief te starten waarin iedereen meedoet. Met een BIZ betalen alle ondernemers en/of eigenaren mee aan de kosten van het verbeteren van een winkelgebied of bedrijventerrein. Voorwaarde is wel dat een ruime meerderheid doormiddel van een democratische stemming mee doet. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen en controleert de gang van zaken. Ook geeft een BIZ mogelijkheden om subsidies aan te vragen bij Gemeente en Provincie omdat het dan een cofinanciering betreft; ondernemers investeren en de overheid investeert mee.

De ondernemers en eigenaren die in een andere vorm van Parkmanagement wel profiteren maar niet mee willen betalen aan de algemene kosten worden “freeriders” genoemd. Deze groep is vaak zo
groot dat de welwillende ondernemers geen zin hebben om voor alle kosten op te draaien. Uiteindelijk gebeurt er dan niets.

Dat is een gemiste kans voor allen. Een “Bedrijven Investerings Zone” (BIZ) is een effectief instrument om dit dilemma te doorbreken. In dit systeem kan de meerderheid van de ondernemers en/of eigenaren plannen omarmen voor het hele gebied en de gemeente dient als kassier.

Het is zeker niet de bedoeling dat de gemeente zo haar eigen taken naar de bedrijven door schuift. De gemeente moet haar taken blijven doen. Een BIZ is een initiatief van ondernemers met als voordeel dat er met één stem gesproken wordt met de verantwoordelijke instanties.

BIZ De Weeren gaat het doel voor de komende jaren van de BIZ beschrijven in een plan van aanpak en de daarbij behorende begroting. Daarbij worden prioriteringen aangebracht samen met de ondernemers. Onderwerpen als beveiliging, collectieve camerabewaking, betere verlichting, betere inrichting van parkeren, groenvoorziening en bereikbaarheid komen in het plan aan de orde.

Zo krijgen we op De Weeren een mooiere buitenruimte, kan het bestuur met de gemeente overleggen over bereikbaarheid en zullen er geen autobedrijven meer worden toegelaten en wordt ondermijning tegen gegaan.
Tenslotte willen we allemaal dat  onroerend goed in waarde stabiel blijft of stijgt en is het prettig werken op een veilig en schoon bedrijventerrein.

Tot zover een BIZ. Nu alleen de BIZ nog even opstarten en dan de gemaakte afspraken uitvoeren.


Parkmanagement De Weeren