Uitnodiging bijeenkomst BIZ de Weeren

Datum: 2018-04-26

Beste ondernemer,

Zoals eerder aangegeven is de Ondernemingsvereniging druk bezig om, samen met de Parkmanagementvereniging, een aantal zaken op de De Weeren beter te organiseren. Graag willen we je op 24 mei om 19.00 uur uitnodigen voor een update hierover. 

Er spelen een aantal zaken op De Weeren die onze aandacht hebben:

- Het nieuwe bestemmingsplan
- Criminaliteit en ondermijning, zoals recent ook door de gemeente en politie duidelijk is gemaakt
- Onderhoud van wegen en riolering welke vanaf de zomer plaats gaat hebben
- Het waarborgen van kwaliteit en veiligheid
- Vernieuwd parkmanagement

Een van de structurele kansen die er is, is om op  De Weeren een Bedrijfs Investerings Zone te vestigen, een BIZ dus. De Ondernemingsvereniging, gemeente, Parkmanagement en andere overheidsinstellingen willen dat gaan organiseren. Hoe dit werkt, wat er (on)mogelijk is en wat er bij komt kijken leggen we graag uit. 

Je bent op woensdag 24 mei om 19.00 uur van harte welkom op het kantoor van Bratpack, Zwanenburgerdijk 303a (bij de nieuwe brug). Daar kunnen we met elkaar in gesprek gaan en weer een stap voorwaarts maken met elkaar. 

Het is wel handig om te weten hoeveel mensen er komen, dus graag even aanmelden bij edwin@bratpack.nl. 

Alvast bedankt en graag tot 24 mei. 


De Ondernemingsvereniging