Wegwerkzaamheden De Weeren

Datum: 2018-03-19

De gemeente Haarlemmermeer is momenteel bezig met de voorbereiding van diverse werkzaamheden op bedrijventerrein de Weeren. Deze werkzaamheden betreffen twee soorten namelijk rioleringswerkzaamheden en herbestratingswerkzaamheden.

Als eerste starten de rioleringswerkzaamheden deze starten eind mei en lopen tot begin augustus. De wegen waar gewerkt wordt bevinden zich met name in het gebied rond de Venenweg (zie onder).

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. Één maand voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een brief van de gemeente. Daarin wordt nader ingegaan op de planning en fasering en worden ook de contactpersonen genoemd waaraan u vragen kunt stellen.

Vervolgens worden de herbestratingswerkzaamheden uitgevoerd de verwachting is dat deze werkzaamheden in september gaan starten en begin december zijn afgerond. Daarnaast worden vooruitlopend aan de werkzaamheden diverse nuts werkzaamheden verricht. De wegen waar gewerkt wordt zijn de Weerenweg en de Venenweg (zie onder).

Op 28 maart is de gemeente Haarlemmermeer aanwezig in de Olm om toelichting te geven op de werkzaamheden. De informatiemarkt waarbij ook alle andere (verkeers)projecten in Zwanenburg & Halfweg worden toegelicht is op woensdag 28 maart van 19.00-21.00 uur in dorpshuis De Olm in Zwanenburg.