Uitnodiging themabijeenkomst georganiseerde ondermijnende criminaliteit: 4 april 2018

Datum: 2018-03-18

Uitnodiging themabijeenkomst georganiseerde ondermijnende criminaliteit: 4 april 2018

Geachte heer, mevrouw,

Heeft u als ondernemer ook weleens het gevoel bij een andere onderneming “dat kan niet kloppen. Ik zie er nooit een klant en toch moet die hoge huur opgebracht worden”.

Mogelijk heeft u gelijk en is er sprake van een netwerk dat zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld. De onderwereld vermengt zich in
toenemende mate met de bovenwereld. We spreken daarbij van ‘georganiseerde ondermijnende criminaliteit’. Ook u als ondernemer kan daar direct of indirect last van
krijgen. Ondermijnende criminaliteit benadeelt eerlijke ondernemers en raakt hen economisch en dat is niet acceptabel. Daarom organiseren de gemeente Haarlemmermeer, de politie, het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) en de Provincie Noord-Holland op woensdag 4 april 2018 een themabijeenkomst over georganiseerde ondermijnende criminaliteit voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf van bedrijventerreinen De Liede en De Weeren.

Wij willen met deze bijeenkomst graag aandacht vragen voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, specifiek waar het ondernemers in het MKB
raakt. De afgelopen periode zijn er een aantal handhavingsacties uitgevoerd op bedrijventerrein De Weeren door organisaties zoals de politie, de gemeente en de belastingdienst. Tijdens deze avond willen wij u graag vertellen wat wij hebben gedaan. Daarnaast willen wij met u van gedachten wisselen en stellen uw mening en uw ervaringen zeer op prijs.

Wij nodigen u graag uit om samen met collega-ondernemers en met deskundigen van gedachten te wisselen over de noodzaak en de mogelijkheden om het MKB weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Programma
17.30 uur Ontvangst met hapje eten
18.00 uur Welkomstwoord door burgemeester Onno Hoes
18.10 uur Trends en ontwikkelingen op het terrein van ondermijning en georganiseerde criminaliteit (door Els Prins, VNO-NCW)
18:45 uur Presentatie resultaten bedrijventerrein De Weeren (door Lisette van Elk, gemeente Haarlemmermeer)
19.00 uur Discussie aan de hand van stellingen/vragen uit de zaal (begeleid door de dagvoorzitter)
19.30 uur Afronding plenaire deel door de dagvoorzitter, ruimte voor netwerken.
20:00 uur Einde bijeenkomst.

Locatie
Silverstone Partycenter
Weerenweg 21-23
1161 AE Zwanenburg

Aanmelden
Om van tevoren in beeld te krijgen hoeveel personen deelnemen aan de bijeenkomst, vragen wij u aan te melden. Dat kunt u doen door het sturen van een e-mail met uw naam en winkel/organisatie naar: veiligondernemen@haarlemmermeer.nl. Komt u met meerdere personen, wilt u de namen van deze collega’s dan ook in de e-mail vermelden.

 

Hoogachtend,
Namens de organisatoren,
de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

 

Onno Hoes