Nieuwsbrief maart: De Olm, verkeersplannen, SugarCity & de Weeren.

Datum: 2018-03-07

Nieuwsbrief maart: De Olm, verkeersplannen, SugarCity & de Weeren.

Beste ondernemer,

De Olm is al sinds jaar en dag onze vaste vergaderplaats maar we zijn verheugd dat het Hart van Zwanenburg er gaat komen! Niet alleen omdat we dan een nieuwe, inspirerende locatie krijgen voor onze maandelijkse vergadering maar ook omdat Zwanenburg & Halfweg het verdienen om een mooie plek te hebben om te sporten, te ontmoeten, te lezen en bij elkaar te komen. We zien uit naar het nieuwe Hart van Zwanenburg en wensen alle betrokennen een voorspoedige bouwperiode toe. 

Verkeersplannen

Maar er is meer waar we mee bezig zijn. Zo zijn er meer dan 30 verkeersprojecten ingepland in Zwanenburg en Halfweg. De Domineeslaan, Dennenlaan, IJweg en Oranje Nassaustraat gaan allemaal op de schop de komende tijd. De N200 wordt ook opgebroken en dus zijn we hard aan het werk om Zwanenburg en Halfweg bereikbaar te houden. Ja, we willen goede wegen maar nee, liefst niet alles tegelijk. Samen met de dorpsraad zijn we in overleg met gemeente en Rijkswaterstaat om dit beter te organiseren en in te plannen. 

SugarCity

Het is duidelijk te zien dat er een hoop gebeurt op het terrein van Sugar City. Zodra de grond gesaneerd is kan er begonnen worden met de bouw van het outletcenter. Ook dit houdt onze aandacht, omdat de opening gepland staat op het moment dat de N200 nog opengebroken is. Ook moet er nog een definitief parkeerbeleid vastgesteld worden. We zien de kansen voor ondernemers maar willen wel dat de opening van het outletcenter goed geregeld wordt voor omwonenden en bedrijven in beide dorpen. De ontwikkelaar heeft aangeven daar rekening mee te willen houden dus dat is een prettig uitgangspunt. 

De Weeren

Op het bedrijventerrein wordt gewerkt aan een nieuwe vorm van organisatie om het terrein in eigen beheer schoon, heel en veilig te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Haarlemmermeer die daarin zeer welwillend is. We kunnen helaas nog niet al te veel details prijsgeven, maar in april gaan we weer een voorlichtingsbijeenkomst organiseren. Mail even naar info@ondernemingsvereniging.nl als je op de hoogte wilt blijven. 

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeente Haarlemmermeer is onze belangrijkste gesprekspartner en dus zijn de aankomende verkiezingen voor ons van belang. Veel politieke partijen vragen om informatie en suggesties welke meegenomen kunnen worden tijdens de verkiezingen en, belangrijker nog, bij het formeren van een nieuw college. Een vervelend punt wat ons betreft is het feit dat wethouders allerlei overlappende activiteiten hebben: dan is iedereen verantwoordelijk en dus uiteindelijk niemand. Een nieuw college zou daar rekening mee moeten houden en deze zorgen zullen wij nogmaals delen met het college en burgemeester Hoes. 

Niet vergeten: 16 mei ledenvergadering! Locatie volgt nog. 

Met vriendelijke groet,

 

Uw Ondernemingsvereniging