Haarlemmerliede wil samen met Haarlemmermeer

Datum: 2016-06-29

Haarlemmerliede wil samen met Haarlemmermeer

Dames en heren van de Raad. U heeft wederom een dapper besluit genomen. En een moeilijk besluit. Complimenten daarvoor en felicitaties.

Ruim een jaar terug stond ik hier ook. Ik sprak u toe over het moedige besluit. Uw vervolgopdracht was eenduidig en helder:

De belangen van de gemeenschap staan voorop

Het waardenprofiel is daarbij erg belangrijk, met twee in het oog springende waarden: belang van het groengebied en de leefbaarheid in de dorpen

Koers richting een bestuurlijke fusie

Zo gezegd zo gedaan. Een uitgebreid verkenningsproces volgde. Startende daags na het 16-juni-besluit met een bijeenkomst tussen collegevertegenwoordigers van al onze buurgemeenten. Ook de Provincie Noord-Holland werd volop betrokken bij het proces en gevraagd om technisch advies. Vele gesprekken volgden, presentaties en documenten werden gedeeld en locatiebezoeken in de diverse gemeenten werden gedaan. Zo werd een uitgebreid beeld neergezet om uiteindelijk vanavond de best passende partner te kiezen. Dat is de gemeente Haarlemmermeer geworden - ook u gefeliciteerd!
 
Dames en heren. Ik kan u zeggen dat ik gemerkt heb dat de keuze zeer moeilijk was. De raadsleden hebben daar in hun betogen duidelijk bij stil gestaan. Het was namelijk niet kiezen uit de minst kwade van drie - nee, drie goede kandidaten waren er, kies een best passende!

Al eerder hebben Amsterdam en Velsen aangegeven blij te zijn als Haarlemmerliede en Spaarnwoude zou kiezen voor hen, maar er ook vrede mee te hebben als een ander gekozen wordt. Dat getuigt van respect en kracht van die besturen. Dank daarvoor en voor alle inzet tijdens het verdiepingsproces in het afgelopen jaar. Het zal de relaties, ook met de nieuw te vormen gemeente niet verstoren is mijn inschatting, eerder versterken.

Vooral wil ik stilstaan bij de enorme inzet van raads- en commissieleden. U heeft zich zeer verdiept in de details. Dan gaat het over het waardenprofiel -opgesteld met bewoners- waar u en het college mee op pad gingen. Onderwerpen als ‘welke partner heeft dorps- en buurtschap ervaring?’ of ‘welke partner heeft goede ervaring met groengebied en agrariërs?’ of ‘welke partner kan nog prima investeren?’ of ‘waar zijn de woonlasten zoals rioolheffing of OZB laag?’ waren onder andere van belang bij uw afweging.

Maar ook het gevoel ‘Waar passen we als geheel nu bij?’ en het luisteren naar het gevoel van de bevolking telde voor u mee. Dat is belangrijk. Immers, ook al bent u de legitieme en representatieve volksvertegenwoordiger, emotie bij de bewoners telt net zo mee. Zeker bij dit onderwerp. U heeft dat laten meewegen. Klasse!

En als laatste wil ik van de gelegenheid gebruik maken om nog eens een extra dank uit te spreken naar de bewoners en ondernemers die de afgelopen jaren veel inbreng hebben gehad. En natuurlijk kun je het nooit iedereen naar het zin maken, maar uw inbreng heeft wel vol bijgedragen aan het nu genomen besluit. Dank.

Zijn we dan nu klaar?

Nee dat niet, maar het belangrijkste aan onze zijde is gedaan. Volgende week bevestigt Haarlemmermeer onze 'verloving' zodat we daarna kunnen werken aan het 'laten voltrekken van het huwelijk'. De periode die volgt is ´ondertrouw’ Samen met de gemeente Haarlemmermeer bereiden we dit voor. Dat is een technisch proces, dat naar verwachting eind van dit jaar eindigt, waarna de herindelingspapieren via de Provincie Noord-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties bij de tweede- en eerste Kamerleden belanden. Zij kunnen het besluit definitief maken. Het is dan ‘out of our hands’ om daar maar eens een Engelse term voor te gebruiken. Maar alles in het belang van onze inwoners en ondernemers, alsook voor de regio!

Met deze woorden, dames en heren, sluit ik officieel de memorabele raadsvergadering van 28 juni 2016.

Napraten hier in Haarlemmerliede kan zeker nog.
Voor straks wens ik u een goede nachtrust. Dank u wel.