Jaarvergadering Ondernemingsvereniging bij Bratpack

Datum: 2016-05-25

Afgelopen maandag vond de jaarvergadering van de Ondernemingsvereniging plaats op het kantoor van Bratpack in Zwanenburg. Uiteraard hield voorzitter Paul Kok zijn traditionele jaarrede die we hieronder integraal hebben geplaatst:

ref. Q179

Jaarrede voorzitter van de Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede en Omstreken. 
Gehouden tijdens de algemene jaarvergadering op maandag 23 mei 2016 bij de Firma Bratpack gevestigd aan de Weerenweg te Zwanenburg.

Geachte leden, beste gasten en genodigden,

Namens het bestuur van onze Vereniging heet ik U welkom op onze 30 e algemene ledenvergadering.

Namens ons bestuur dank aan de directie van Bratpack, met name ons medebestuurslid Edwin Meijer dat we vanavond gebruik mogen maken van hun gastvrijheid. Bratpack staat bekend om hun expertise van het bouwen van uitgekiende websites en online marketing, vooral ook om hun specialisatie op het gebied van websites die ze maken voor tuincentra in binnen- en buitenland. Persoonlijk heb ik heel veel respect voor deze jonge ondernemers die in tien jaar tijd een prachtig bedrijf hebben opgebouwd.

Dit jaar bestaat onze vereniging 30 jaar. We hebben momenteel 128 leden. Ik noem ook nog even de nieuwe leden die dit jaar lid zijn geworden van onze vereniging Wilroff System House en Asni Bloemwerken. Hierbij heet ik U van harte welkom! En natuurlijk gaan onze welgemeende felicitaties uit naar medebestuurslid Rob Koster die op 26 april benoemd is tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ook de voorzitter van de Dorpsraad Peter Vreeswijk is deze eer te beurt gevallen en ook hem feliciteren wij hierbij van harte. Voor beiden geldt: “Welverdiend!

”We hebben de algemene ledenvergadering dit jaar eenvoudig gehouden, omdat er nog een aantal evenementen voor U op stapel staan, te beginnen met de feestweek BBQ op 3 juni a.s. tijdens de dorpsfeesten op het nieuwe evenemententerrein van de Bataaf. De barbecue wordt verzorgd door de familie Louman, dat is garantie voor de kwaliteit! Meldt U zich aan op onze via ons mailadres info@ondernemingsvereniging .nl. Het begint om 17.00u. en na de barbecue kunt u direct door de feesttent in. Dan organiseren we op 22 september voor de eerste keer de z.g. award night, waar tijdens het diner 4 prijzen worden uitgereikt aan ondernemers uit de regio die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden. Voor het diner zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar en er zijn nu al meer dan 30 aanmeldingen, dus als U wilt genieten van een volledig verzorgde avond, meld U zich tijdig aan. De kosten bedragen € 60,- per persoon. Als laatste willen we voor het eind van 2016 met U samen ons 30-jarig bestaan vieren en dat moet een groot feest worden. Hoe en wat is nog een verrassing, maar U ontvangt tijdig een uitnodiging.

Ik noem nog even de zaken waar wij als ondernemingsvereniging nauw bij betrokken zijn. Het participatie overleg hart van Zwanenburg.
Overleg detailhandelsbeleid
Overleg beleid cameratoezicht
Commissie renovatie riolering bedrijventerrein ‘De Weeren’
Omgevingsvergunning Design Outlet Sugar City
Parkeerbeleid inzake design outlet Sugar City
Planontwikkeling afwikkeling bezoekersverkeer Outlet Sugar City.
Lobbyen bij de 2 e Kamer, de minister Verkeer en Waterstaat, de gemeente Haarlemmerliede en de Provincie over de opwaardering van de N200/A200.
Lobbyen over de invulling van de inbreilocaties zoals het project achter de dijk.
Vergaderingen Haarlemmermeers Ondernemers Platform.
Vergadering met wethouders over wijziging bestemmingsplan “De Weeren”
Vergaderingen over verkeerscirculatieplan “De Weeren”
Vergaderingen met de burgemeester, de politie en gebiedsmanagement over onderhoud en handhaving “De Weeren”
Lobbyen over het opknappen van de Dennenlaan.
Het keurmerk veilig ondernemen in de Dennenlaan en de Kom.
En ’last but not least’ noem ik onze betrokkenheid bij het fusieproces van Haarlemmerliede Spaarnwoude,waarin wij samen met onze Dorpsraad een belangrijke rol spelen. Het is nu heel spannend. Eind juni bepaalt de gemeenteraad met welke van de drie fusiepartners het proces wordt voortgezet.
Op vele punten doen wij dat samen met de dorpsraad en natuurlijk koesteren we die samenwerking. Samen sterk!

Hierbij onze dank aan het bestuur van de Dorpsraad en vooral aan de voorzitter, Peter Vreeswijk.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om onze bestuursleden te bedanken voor de uiterst prettige samenwerking in het afgelopen jaar:

Leonoor Juwett, Marianne Sammels, Wim Verlinden, Joop Verburg, Edwin Meijer, Rob van Vliet en Rob Koster, jullie zijn als vrienden en dat blijft zo. Vanavond stellen wij ook ons nieuwe bestuurslid Marc Hoogkamer aan U voor. Marc is teamleider bij de Rabobank Badhoevedorp waar ook Halfweg en Zwanenburg onder ressorteert. Het bestuur is verheugd dat hij ons wil komen versterken. Wat het voorzitterschap van onze vereniging betreft:

Er heeft zich nog niemand definitief als nieuwe voorzitter gemeld. De meest aangewezen persoon binnen ons bestuur is Rob Koster.

Wat het voorzitterschap van onze vereniging betreft: Er heeft zich nog niemand definitief als nieuwe voorzitter gemeld. De meest aangewezen persoon binnen ons bestuur is naar mijn mening Rob Koster, die alleen al een aantal andere vrijwilligerstaken op zich heeft genomen.

Na dertig jaar voorzitter te zijn geweest komt mijn houdbaarheidsdatum op 71-jarige leeftijd nu in het zicht. Eind van dit jaar stop ik ermee en dan is de voorzittersfunctie vacant. Wij kunnen niet zonder voorzitter, dus ik hoop dat Rob het stokje van mij over kan en wil nemen.

Met Uw goedvinden blijf ik het volgend jaar op een aantal dossiers voor onze vereniging actief als adviseur, zoals Sugar City, de verkeersperikelen rond de N200 en indien nodig met het fusieproces met Haarlemmerliede Spaarnwoude.

Inmiddels ligt mijn boot klaar in de haven van Volendam en begin juni gaan Annemarie en ik lekker samen twee tot drie maanden op stap.

Ter afsluiting wil ik U leden bedanken voor Uw loyaliteit aan onze vereniging, want U vormt immers de basis. Zonder leden geen vereniging.

Ik wil mijn bestuursleden en secretariaat bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar en U, beste leden, dank voor Uw aanwezigheid vanavond.

Ik wens U voor straks : “Wel thuis!”

Paul Kok

Voorzitter