Mailing Herinnering Factuur

Datum: 2016-02-17

Er is een 'nieuwe' manier van phishing aan de gang. Dit keer via Bitcoins. Ontvang je een mailling zoals onderstaand, verwijder deze dan direct en druk NIET op één van de aanwezige links in de mailing.

Onderwerp: Herinnering Factuur         T-Mobile.nl    |       Mijn account

Uw betalingstermijn is verstreken

Dit is een automatische ontvangstbevestiging. Wij hebben je e-mail ontvangen en geven hierop binnen 5 werkdagen een reactie.

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag van €37,70 uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen te voldoen. Doordat het automatische incasso het bedrag niet van uw rekening kon afschrijven, verzoeken wij u te betalen via iDEAL.

Het openstaande bedrag is momenteel €37,70 (inclusief kosten).
Het bedrag zal worden verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van €79,95 indien het niet binnen de door ons gestelde termijn is voldaan.

- Klik hier op: online betalen   om de factuur te voldoen, let op dat u de juiste bedrag: €37,70 invult
- Klik vervolgens op kopen
- Voer bij uw bitcoinadres: 1MuUhxuw8e1dAkZwSUZBCGrvX4J3qMURB1
- U kunt nu direct uw betaling doen via iDEAL. Kies hiertoe uw eigen bank
- Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald via Bitonic, ontvangt u een bevestiging email.

Let op: Als wij uw betaling niet voor woensdag 17 februari 2016 van u ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke procedure. Voorkom bijkomende kosten.

Hoogachtend,

T-Mobile Klantenservice
Factuur en betaling