Disclaimer

Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesinghliede & omstreken, hierna te noemen OV HZB, verleent u hierbij toegang tot www.ondernemingsvereniging ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te gebruiken. OV HZB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

OV HZB spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden berichten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze berichten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OV HZB.

Specifiek voor prijzen en andere informatie op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met OV HZB of haar parnters. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OV HZB nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OV HZB tenzij anders vermeld. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OV HZB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.