Ledenvergadering 2019

Datum: 2020-10-23

Ledenvergadering 2019

Goedenavond allen,

Het bestuur van de vereniging heet jullie van harte welkom bij onze 34ste ledenvergadering. Een vergadering die we voor het eerst digitaal doen, iets wat niemand had kunnen bedenken toen 2020 begon. We hopen dat de snackbox toch wat gezellig biedt tijdens de vergadering. 

Deze ledenvergadering is ook een terugblik op het voorgaande jaar 2019. Naar goed gebruik heeft onze voorzitter dat in januari echter al gedaan. We gaan vanavond wat formaliteiten afhandelen die horen bij het besturen van een vereniging. Iets wat onze penningmeester Marianne ook prettig vind om te doen. En we gaan ook vooruit kijken want er is genoeg te doen bij de ondernemingsvereniging.

Allereerst heeft onze voorzitter Rob aangegeven dat zijn gezin, werk voor Koster & de Waart en vrijwilligerswerk voor de feestweek niet te combineren is met het voorzitterschap van de vereniging. Dat vinden wij jammer, maar we snappen heel goed dat Rob zijn tijd wil besteden aan zijn snel opgroeiende kinderen. Rob gaat aan het eind van dit jaar afscheid nemen van de vereniging en wij willen hem natuurlijk hartelijk danken voor zijn inzet. Gelukkig kennen we Rob en weten we zeker dat hij zich in blijft zetten voor Zwanenburg & Halfweg.

Dat brengt ons op het tweede punt en dat is natuurlijk de opvolging van Rob. We hebben als bestuur uitgebreid gesproken over de voorzittersrol en de invulling daarvan. Er zijn veel contacten met de gemeente maar de contactmomenten zijn vaak onder werktijd. Niet per sé het moment waarop een ondernemer gelegenheid heeft om naar het gemeentehuis te rijden voor een overleg van een paar uur. 

Daar komt bij dat, op initiatief van de gemeente, de lijntjes langer zijn gemaakt. We nemen nu maandelijks deel aan het overleg van het Haarlemmermeers Ondernemers Platform waar de gemeente bij aansluit in plaats van dat we tweemaal per jaar rechtstreeks met de wethouder overleggen. Iets wat tot een aantal jaar geleden goed gebruik was. Voor een werkende voorzitter is dit gewoon een te grote tijdsbelasting. Andere deelnemers bij het HOP zijn veelal betaald of gepensioneerd en zitten dus ruimer in hun tijd.

Kortom, best een uitdaging om dat goed te organiseren.

Momenteel hebben we gesprekken met een aantal potentiele bestuursleden maar zijn niet actief op zoek naar een voorzitter. We hebben dat al vele malen geprobeerd maar die kunnen we toch niet zo 1-2-3 vinden, dus we gaan ons bestuur in de breedte versterken en bekijken hoe de rollen ingevuld gaan worden. Wat dat betreft zijn we blij dat Raymond en Danielle zich kandidaat hebben gesteld om toe te treden tot het bestuur van de vereniging. Jullie kunnen straks instemmen met hun benoeming. Maar dan zijn we er nog niet, want we zoeken nog een aantal kandidaten.

Mocht iemand zich zorgen maken dat de maandelijkse vergadering die wij als bestuur hebben uit de hand loopt als we geen voorzitter aan het roer hebben zitten: Sandra is in ons midden en staat ons als bestuur al jaren bij en grijpt ook regelmatig in als we ons weer eens niet aan de agenda houden. Sandra, dank voor je inzet en ondersteuning.

Het derde punt waar we naar uit kijken is om weer eens een leuk event te gaan organiseren. Na de nieuwjaarsreceptie van 2020 hebben we allemaal Zoom en Google Meet geinstalleerd en zijn we online gaan vergaderen. Best efficient, maar als vereniging willen we ook graag dat ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Dat levert een andere dynamiek op dan een e-mail of online vergadering. 

We kunnen geen toezeggingen doen, maar zodra we, in 2021, weer bijeenkomsten mogen organiseren dan gaan we dat zeker weer doen. 

Betekent dat dan dat we afwachten? Nee, we hebben de tijd die we normaal in onze events steken, besteed aan een ander initiatief. Om de vereniging zelf meer bekendheid te geven zijn we op dit moment aan het werken aan een magazine. Dit magazine wordt eind 2020 in heel Zwanenburg & Halfweg verspreidt. Sabine en Danielle zijn druk bezig om een aantal ondernemers te benaderen voor een interview voor het magazine.

Daarnaast is de Dennenlaan ook een punt van aandacht. Thijs zit daar, zeker met zijn eigen winkel, bovenop en samen met Kees vanuit de dorpsraad probeert hij de gemeente een beetje bij de les te houden. Het idee om een winkelstraat begin december open te breken vonden wij bijvoorbeeld niet zo passend. 

We zijn ook verheugd om te zien dat de opening van Sugar City dichterbij komt. De suikerfabriek is in 1992 dichtgegaan. Toen zat ik zelf in groep 6 van de Meerbrug, dus dat is best lang geleden. We zijn blij dat het na 28 jaar weer gaat bruizen in Halfweg en we hopen van harte dat Corona geen roet in het eten gaat goeien.

Daar is dan toch het C-woord gevallen. Corona of Covid-19, het heeft impact op alle bedrijven en dus ook op de 120 leden van de vereniging. Sommigen van jullie hebben een geweldig jaar, anderen een rampzalig jaar. Mocht je raad of advies nodig hebben: schroom niet om mij of de andere bestuursleden te benaderen want we helpen graag.

We hopen in ieder geval dat je 2020 goed doorkomt  zonder al te grote kleerscheuren voor je bedrijf maar bovenal  in goede gezondheid. 

Bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond en graag tot snel.

 

Het bestuur van de Ondernemingsvereniging