Werkzaamheden Dennenlaan

Datum: 2022-08-02

Werkzaamheden Dennenlaan

Op de kruising Dennenlaan met de Kerkhoflaan (moet de riolering vervangen worden. Hiervoor wordt de rijbaan komende vanaf de brug afgesloten en komt er een wisselstrook met een verkeerslicht installatie. De werkzaamheden beginnen op 18 augustus en vanaf 16 augustus wordt de wegindeling aangepast. De werkzaamheden zullen zo'n 4 weken duren, dus hoe daar rekening mee.

orpshuis, apotheek, school en begraafplaats kunt u bereiken via een omleidingsroute Dat geldt ook voor de straten achter de werkzaamheden zoals de rest van de Kerkhoflaan, de Esdoornlaan en de Cederlaan. De aannemer zet omleidingsborden neer. De omleidingsroutes staan ook op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder ‘Bekijk de kaart met wegwerkzaamheden en wegafsluitingen’.

Woningen/bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). De aannemer beperkt de (geluids)overlast zoveel mogelijk De aannemer slaat tijdelijk materialen op in de buurt van de werkzaamheden.