Uitnodiging Energieloket Haarlemmermeer

Datum: 2022-11-11

Uitnodiging Energieloket Haarlemmermeer

Beste ondernemer,

Op donderdag 24 november om 16.00 uur organiseert Energieloket Haarlemmermeer een speciaal webinar voor ondernemers over energielabel C. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2 namelijk voldoen aan dit energielabel. Energieloket Haarlemmermeer helpt ondernemers uit de regio hier graag bij. 

Het is dus vo0r ondernemers belangrijk om nu actie te ondernemen als het energielabel niet bekend of te laag is. Bovendien lopen de energieprijzen steeds meer op, waardoor het financieel aantrekkelijk is om te verduurzamen. Als kantoren vanaf begin volgend jaar worden beoordeeld met een energielabel D of lager, riskeren eigenaren een boete of zijn ze genoodzaakt het pand te sluiten. 

Hoe werkt het aanvragen van een energielabel? 

Als ondernemers niet zeker weten of hun kantoorgebouw voldoet aan energielabel C, dan raadt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan een gekwalificeerd adviseur in te schakelen (www.zoekeenenergieadviseur.nl). De adviseur controleert het gebouw, signaleert verbetermogelijkheden en stelt een kostenberekening op. Energiebesparende maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de aanleg van zonnepanelen of het isoleren van muren, daken of vloeren. Het energielabel is na vaststelling 10 jaar geldig. In de gemeente Haarlemmermeer controleert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op naleving van energielabel C of hoger. 

Hulp bij het verkrijgen van energielabel C? 

Ondernemers die hulp willen bij het verkrijgen van een energielabel C, kunnen terecht bij Energieloket Haarlemmermeer voor een quickscan. Deze quickscan wordt uitgevoerd door Klimaatroute en geeft inzicht in de te nemen maatregelen om te voldoen aan label C, welk kostenplaatje hieraan hangt en wat mogelijke subsidies zijn. Op www.energielokethaarlemmermeer.nl/kantoren staat meer informatie over het aanvragen of verlengen van een energielabel, de quickscan en in welke gevallen kantoren zijn uitgezonderd van de verplichting. 

Webinar energielabel C op 24 november (16.00-17.15u) 

Energieloket Haarlemmermeer organiseert samen met gemeente Haarlemmermeer en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een webinar over energielabel C voor kantoorgebouwen. Tijdens het webinar wordt informatie verstrekt over energielabel C, licht Klimaatroute de quickscan toe en is er ruimte voor vragen. Het webinar loopt van 16.00 – 17.15 uur. Meld je hier aan!